Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 1 logica 33038/1709/1920/1/92
Studiegids

Wiskunde 1 logica 

33038/1709/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Wiskunde
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de basistheorie i.v.m. logica formuleren en toepassen in oefeningen
kunnen bewerkingen op proposities toepassen
kunnen aan de hand van logische wetten de juistheid van proposities bewijzen
kunnen bewerkingen op predicaten uitvoeren
kunnen types van bewijzen onderscheiden en hun logische correctheid bewijzen
kunnen bewerkingen met rationale getallen uitvoeren

Leerinhoud

Logica: Basisconcepten,  Logische wetten,  Predicatenlogica,  Bewijzen
Getallenleer: Rekenen met natuurlijke getallen, Rekenen met gehele en rationale getallen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde 1Verplicht€ 10,00
 • Auteur: Ad Meskens
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen 60'
Men dient 14/20 te halen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/14 (behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 14, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpreteerd tussen (14,10) en (19,20)
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00schriftelijk 60'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen 60'
Men dient 14/20 te halen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/14 (behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 14, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpreteerd tussen (14,10) en (19,20)