Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Doelgroepen A31647/1813/1920/1/85
Studiegids

Doelgroepen A

31647/1813/1920/1/85
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogie (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat orthopedagogie (Mechelen)
  • Graduaat orthopedagogie (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogie (uitdovend - Antwerpen) als Doelgroepen A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bachot Anja, Coppens Sanne, Davits Deborah, Schoetens Godelieve, Vermeulen Guido, Verschueren Fientje, Voorspoels Hannelore, Wouters Eve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche. Informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

In functie van gewijzigde toetsvormen n.a.v. de coronacrisis is ook een aanpassing t.o.v. de informatie over de ‘Onderwijsorganisatie’ in de ECTS-fiche mogelijk. De informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt ook verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche. Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Doelgroepen A' behandelt de verkenning van het concrete begeleiden van mensen in diverse problematische of specifieke begeleidingssituaties. De student maakt kennis met verschillende doelgroepen van personen met een beperking.
Het olod 'Doelgroepen A' bereidt voor op het afstemmen van de hulpverleningsmethoden en -technieken aan de cliënt.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een meervoudige beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een mentale beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een visuele beperking
De student geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en prevalantie voor de doelgroepen met een mentale beperking,een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een auditieve beperking
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student stelt een theoretisch onderbouwd begeleidingskader, op maat van de cliënt uit de doelgroepen met een mentale beperking,een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking, voor
De student analyseert een hulpvraag voor de doelgroepen met een mentale beperking,een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking aan de hand van theoretische kaders

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00