Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Observeren en rapporteren31652/1813/1920/1/61
Studiegids

Observeren en rapporteren

31652/1813/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogie (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat orthopedagogie (Mechelen)
  • Graduaat orthopedagogie (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogie (uitdovend - Antwerpen) als Observeren en rapporteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Bachot Anja, Bal Annemie, Bevers Marc, Coppens Sanne, Davits Deborah, De Clerck Greet, Delia Gert, De Ridder Tine, Gielis Steven, Moons Marjan, Rosseel Dona, Stoffels Ellen, Vermeulen Guido, Verschueren Fientje, Wouters Eve, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche. Informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

In functie van gewijzigde toetsvormen n.a.v. de coronacrisis is ook een aanpassing t.o.v. de informatie over de ‘Onderwijsorganisatie’ in de ECTS-fiche mogelijk. De informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt ook verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche. Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Observeren en rapporteren' behandelt het observeren, interpreteren en rapporteren van het gedrag en de interacties van en tussen personen.
Het olod 'Observeren en rapporteren' bereidt voor op het correct observeren, interpreteren en rapporteren in een dagelijkse context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student geeft geobserveerde feiten objectief en overzichtelijk weer.
De student werkt een geschikt observatiesysteem uit op maat van de geformuleerde observatievragen.
De student wint relevante cliëntinformatie in om tot gerichte observatiedoelstellingen te komen.
De student stelt een observatieplan op op basis van cliëntgerichte vragen.
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student hanteert een correct taalgebruik in rapportering afgestemd op zijn doelpubliek.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student maakt in een verslag duidelijk wat eigen hypothesen en interpretaties zijn.
De student herkent en benoemt fouten in observaties.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00