Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Visie op begeleiden31661/1813/1920/1/76
Studiegids

Visie op begeleiden

31661/1813/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogie (Antwerpen), trajectschijf 2
  • Graduaat orthopedagogie (Mechelen)
  • Graduaat orthopedagogie (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogie (uitdovend - Antwerpen) als Visie op begeleiden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Boeynaems Esther, Coppens Sanne, Davits Deborah, Gielis Steven, Hendrickx Lieve, Rogge Eveline, Van Tiggelen Marianne, Vermeulen Guido, Vos Wouter, Walravens Lieve, Wouters Eve, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche. Informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

In functie van gewijzigde toetsvormen n.a.v. de coronacrisis is ook een aanpassing t.o.v. de informatie over de ‘Onderwijsorganisatie’ in de ECTS-fiche mogelijk. De informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt ook verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche. Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Visie op begeleiden' behandelt verschillende visies en denkkaders binnen de hulpverlening.
Het olod 'Visie op begeleiden' bereidt voor op bewust handelen en hanteren van actuele visies en denkkaders.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student licht zijn onderbouwde manier van emancipatorisch begeleiden toe
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student illustreert de verschillende hulpverleningsmodellen in functie van zijn/de visie op begeleiden aan de hand van voorbeelden
De student reflecteert over de historische evolutie en de daaraan gerelateerde hulpverlening van kwetsbare personen in de samenleving
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft kritisch en constructief de visie op begeleiden van de eigen praktijkplaats
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student illustreert met voorbeelden op welk moment hij moet overnemen, instrueren, coachen of zaken overlaten aan de cliënt
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student omschrijft het belang, de mogelijke spanningsvelden en moeilijkheden van inclusie binnen de samenleving
De student omschrijft het belang, de mogelijke spanningsvelden en moeilijkheden van empowerment binnen de praktijkcontext

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00