Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Werken in team en organisatie31663/1813/1920/1/47
Studiegids

Werken in team en organisatie

31663/1813/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogie (Antwerpen), trajectschijf 2
  • Graduaat orthopedagogie (Mechelen)
  • Graduaat orthopedagogie (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogie (uitdovend - Antwerpen) als Werken in team en organisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Bal Annemie, De Boel Ragna, De Clerck Greet, Delia Gert, El Faissouni Yassine, Hendrickx Lieve, Moons Marjan, Severeyns Griet, Van Tiggelen Marianne, Verschaeren Edward, Wieërs Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche. Informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

In functie van gewijzigde toetsvormen n.a.v. de coronacrisis is ook een aanpassing t.o.v. de informatie over de ‘Onderwijsorganisatie’ in de ECTS-fiche mogelijk. De informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt ook verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche. Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken in team en organisatie' behandelt de samenwerking in een team binnen een organisatie in de zorgsector.
Het olod 'Werken in team en organisatie' bereidt voor op het participeren als collega en werknemer in een team binnen een organisatie in de zorgsector.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student onderzoekt zijn talenten en kwaliteiten en relateert dit aan het samenwerken met anderen
De student geeft aan in welke situaties hij/zij ondersteuning nodig heeft van een leidinggevende
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student herkent de sterktes en zwaktes van een team
De student beschrijft de interne communicatie van een organisatie
De student herkent elementen van een organisatiecultuur in een organisatie
De student gebruikt besluitvormingsmethodieken bij de aanpak van een probleemsituatie
De student vertaalt elementen uit een missie en visie van een organisatie in de concrete werking
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student kan een conflictanalyse maken van een aangeleverde casus
De student past conflicthanteringsvaardigheden toe in een oefensituatie
09: Team: De gegradueerde overlegt en werkt samen in een (interdisciplinair) team en met interne en externe actoren in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten.
De student analyseert het functioneren van het team aan de hand van methodieken
11: Suggesties: De gegradueerde doet op basis van praktijkervaring en ontwikkelingen in de samenleving suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking.
De student analyseert de inhoud, vorm en gespreksklimaat van een overleg en kan voorstellen formuleren ter verbetering
De student formuleert tips om werkstress en burn-out te voorkomen op het niveau van het individu, het team en de organisatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodeKennistoets40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00