Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Quality & Quantity S132348/1692/1920/1/31
Studiegids

Quality & Quantity S1

32348/1692/1920/1/31
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gotink Heidi, Le Bruyn Bente, Lemmens Els, Lodewijks Jan, Vanmaele Lisa, Van Vlaslaer Veerle, Verbeke Myriam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Biomedische wetenschappen S1 EN simultaan te volgen met Chemie S1 EN simultaan te volgen met Gezondheidsvoorlichting S1 EN simultaan te volgen met Diƫtetiek S1 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek S1 EN simultaan te volgen met Praktijkonderzoek S1).

Korte omschrijving

Met de leertaken Quality en Quantity zal je kennis uit de verschillende vakken worden toegepast, aan de hand van korte, heel concrete opdrachten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
benoemt eigen sterkte en zwakte (methodiek)
beschrijft een situatie objectief
begrijpt leerpunten uit feedback
methodologie
voert een onderzoek uit
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
voert een onderzoek uit
samenwerken
werkt met anderen samen
ziet in dat samenwerken leidt tot een beter resultaat
evidence-based handelen
hanteert voor een gegeven vraag een zoekstrategie in een wetenschappelijke databank
formuleert een onderbouwd antwoord op een gegeven onderzoeksvraag

Leerinhoud

- Informatie opzoeken in wetenschappelijke databank.
- Interpreteren van prevalentiecijfers en risicoparameters.
- Informatie verwerken en op een professionele manier voorstellen.
- De inhoud van een onbekend voedingspatroon opzoeken.
- Wetenschappelijke bronnen opzoeken over een onbekend voedingspatroon.
- De inhoud van een onbekend voedingspatroon vergelijken met het voedingspatroon van een gemiddelde Belg.
- De gewenste informatie opzoeken in de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling.
- Kan een energiebehoefte berekenen aan de hand van de formule van Henry.
- Kan een recept ontwikkelen volgens vooropgestelde criteria.
- Kan een broodmaaltijd bereiden.
- Kan hieruit een conclusie trekken en een reflectie schrijven.
- Wetenschappelijke informatie opzoeken en verwerken.
- Informatie presenteren aan verschillende doelgroepen (elkaar - fictieve patiënt).
- Link leggen tussen bloedwaarden en vetinname.
- Verzamelt meetgegevens.
- Berekent de inter- en intra spreiding.
- Maakt een conclusie aan de hand van statistische kengetallen.
- Kan de aanbevelingen van de HGR terugvinden.
- Berekent de eigen energiebehoefte volgens Henry.
- Berekent de energie inname en de inname van de macro voedingsstoffen van het menu.
- Vergelijkt het opgegeven menu met de aanbevelingen van de HGR.
- Berekent het %dekking.
- Trekt conclusies.
- Werkt een volledige proefopzet uit volgens de opdracht.
- Integreert het eigen hulpmiddel en het fotoboek in het experiment.
- Ontwikkelt het eigen hulpmiddel.
- Voert het onderzoek uit.
- Analyseert de gegevens.
- Schrijft een eigen onderzoeksartikel.
- Presenteert het onderzoek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Quality & Quantity S1 op digitap

Belgische voedingsmiddelentabel: Nubel 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursussen VD S1

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren21,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn bij alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Tijdens onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.

Voor de puntenverdeling: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.