Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biomedische wetenschappen S132349/1692/1920/1/65
Studiegids

Biomedische wetenschappen S1

32349/1692/1920/1/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanmaele Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cel is de basis van elk organisme. De kennis van de samenstelling en de werking van de cel zijn noodzakelijk voor het begrijpen van de opbouw van de weefsels, organen en stelsels van het hele organisme.
Om te functioneren heeft het organisme bouwstenen nodig, de biomoleculen. Deze worden gehaald uit het voedsel. De mechanische en chemische verwerking van het voedsel in het spijsverteringsstelsel zorgen dat grote polymeren worden afgebroken tot kleinere bouwstenen. Zo kunnen ze worden opgenomen in het lichaam om vervolgens te dienen als bouw- of brandstoffen.
Kennis van de taxonomie van levende organismen die wij consumeren, leidt tot basisinzichten over de nutriëntensamenstelling van ons voedsel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

probleemanalyse
benoemt celonderdelen, cellen, fases van de celcyclus en primaire weefsels aan de hand van beeldmateriaal
geeft de anatomie, histologie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel
geeft de oorzaken, symptomen en behandeling van pathologieƫn van het spijsverteringsstelsel
geeft het traject van macronutriƫnten doorheen het spijsverteringsstelsel
geeft structuur en functie van celonderdelen, cellen en primaire weefsels
legt de celcyclus en de stadia van de mitose van een eukaryote cel uit
legt het verband tussen de anatomie en histologie van de verschillende spijsverteringsorganen enerzijds en de functie anderzijds
legt het verband tussen structuur en functie van celonderdelen, cellen en primaire weefsels
verklaart basisbegrippen uit de anatomie, histologie en fysiologie
deelt levende wezens in in taxonomische groepen op basis van gemeenschappelijke kenmerken

Leerinhoud

  • taxonomie van levende organismes, met in het bijzonder organismen die geconsumeerd worden door de mens
  • de ligging, bouw, functie, werking en samenhang van de organellen van een eukaryote cel
  • het ontstaan, de opbouw en samenstelling van de primaire weefsels van het menselijk lichaam
  • basisbegrippen uit de anatomie, histologie en fysiologie
  • de anatomie, histologie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel
  • het volledig traject van macronutriënten doorheen het spijsverteringsstelsel (van de opname door de mond tot het gebruik, de opslagplaats en excretie uit het lichaam)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Biomedische wetenschappen S1 - Lisa Vanmaele - AP Hogeschool

Slides en oefeningen op Digitap

Handboek Voeding: Van basisconcepten tot metabolisme - Uitgeverij Acco (ISBN:9789462927582)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Boek 'Anatomie en Fysiologie een inleiding,' 6de editie , Martini en Bartholomew, ISBN 9789043035873.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen in toets.ap.be. Gesloten boek. Gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen in toets.ap.be. Gesloten boek. Gesloten vragen.

Toetsing (tekst)

Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.

Gesloten boek. Geen hulpmiddelen toegelaten op het examen.