Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Chemie S132350/1692/1920/1/02
Studiegids

Chemie S1

32350/1692/1920/1/02
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Faes Ann, Peeters Benny, Raes Adam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 133,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 50,00 Deel chemie, examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 50,00 Deel biochemie, examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het deel 'anorganische chemie' dient ter ondersteuning van andere opleidingsonderdelen van de opleiding 'voedings- en dieetkunde'.
In deze cursus wordt de basis van de algemene en anorganische scheikunde aangeboden.

Het deel 'biochemie' geeft een beschrijving van de belangrijke biomoleculen: de koolhydraten, vetten, eiwitten maar ook de nucleïnezuren. Tevens komen de belangrijkste eigenschappen en de stereochemie aan bod. Verder worden de eigenschappen van chemische reacties in waterig milieu belicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

methodologie
benoemt de chemische structuur, opbouw en eigenschappen van koolhydraten, lipiden en eiwitten
berekent concentraties
berekent pH van oplossingen
berekent stoichiometrische hoeveelheden
berekent verdunningen
gebruikt evenwichtsconstanten voor de berekening van evenwichtsconcentraties
heeft inzicht in thermodynamische processen en heeft begrip van uitwisseling van energie bij chemische reacties.
tekent Lewisformules van binaire covalente verbindingen en ternaire zuren
kent de functionele groepen uit de organische chemie
kent de opbouw van een atoom en brengt kenmerken in verband met de plaats in het PSE
klasseert de anorganische verbindingen volgens stofklasse
klasseert zuren en basen naar sterkte door gebruik te maken van ionisatieconstanten
past IUPAC-naamgeving toe op anorganische verbindingen
schrijft reactievergelijkingen
voorspelt de verschuiving van het evenwicht door gebruik te maken van het principe van Le Chatelier
probleemanalyse
beschrijft de basisreacties van deze biomoleculen die van belang zijn in de voeding en biologische processen
beschrijft het gedrag van biomoleculen in een waterige omgeving
herkent de belangrijkste functionele groepen in de koolstofchemie a.d.h.v. de naam en structuur van moleculen
herkent intermoleculaire krachten steunend op intramoleculaire eigenschappen
past begrippen uit de stereochemie correct toe op biomoleculen

Leerinhoud

anorganische chemie: 

1. De opbouw van een atoom, ionen en isotopen     
2. De anorganische stofklassen    
3. Naamgeving van anorganische verbindingen
4. Covalente verbindingen en ternaire zuren tekenen
5. Intermoleculaire krachten steunend op intramoleculaire eigenschappen
6. Functionele groepen uit de organische chemie
7. Concentraties en concentratiegrootheden
8. Verdunningensvraagstukken
9. Reactievergelijking uitbalanceren
10. Stoichiometrische hoeveelheden
11. Evenwichtsconstanten  evenwichtsconcentraties
12. Het principe van Le Chatelier
13. Zuur- en baseconstanten
14. pH-berekeningen

 biochemie:

1. Chemie in een waterige omgeving
2. Belangrijke functionele groepen in de organische chemie
3. Stereochemie
4. Nucleïnezuren
5. Koolhydraten
6. Lipiden
7. Eiwitten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

anorganische chemie:

 • BASISCHEMIE voor het mlo, uit de HERON-reeks, derde druk, derde verbeterde oplage
  Auteur A.G.A. van de Meer;
  Uitgeverij: Syntax Media;
  ISBN 978 90 77423 875
 • Aanvullende documentatie, studiemateriaal en/of oefeningen bezorgd tijdens de contacturen en via elektronische leeromgeving: 'Digitap'
 • powerpoints op Digitap 

biochemie:

 • Cursus 'Biochemie 1' - auteur Marjan Van Cleemput - AP Hogeschool
 • Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

facet biochemie:

 • Bouwdoos moleculen
 • Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition 4th Edition;
  Martha Stipanuk Marie Caudill; Saunders;
  ISBN: 9780323441810;
  eBook ISBN: 9780323402132
  (eveneens aanbevolen voor Biochemie 2)

Voor wie meer wil weten, zijn volgende boeken aanraders:

 • Ampe, C; Devreese, B. (2009) Algemene biochemie. Functionele bouwstenen van het leven. 1ste druk;
  Leuven, Acco;
  ISBN 9789033474200
 • Engbersen, J.F.J, De Groot, AE. (2001) Inleiding in de bio-organische chemie. 9de druk;
  Wageningen, Wageningen academic publishers;
  ISBN- 9789074134958
 • Koolman, J.; Röhm, K-H. (2009) Sesam atlas van de biochemie. 2de geheel herziene druk;
  Utrecht, ThiemeMeulenhoff;
  ISBN 9789055746439

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00anorganische chemie
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00biochemie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00anorganische chemie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00biochemie

Toetsing (tekst)

puntenverdeling:

anorganische chemie: 50%
biochemie: 50%

Voor beide delen geldt:

Toetsvorm: hands off toets
toetsmethode: meerkeuzevragen, open en gesloten vragen
bron: gesloten boek
toetsmedium: schriftelijk
toetsmoment: momentopname op examen


Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden. examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.