Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Diëtetiek S132351/1692/1920/1/36
Studiegids

Diëtetiek S1

32351/1692/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Voedingswetenschappen 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan, Janssens Carla
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We starten met een grondige studie van de macro- en micronutriënten (indeling, voorkomen, voedingswaarde, fysiologische functies, nutritionele behoeften en aanbevolen hoeveelheden).  
Vervolgens wordt de link gelegd tussen de chemische energie in voedingsstoffen en de energiebehoefte van een individu. A.d.h.v. eenvoudige casussen wordt de dagelijkse energiebehoefte van een persoon berekend en vertaald naar hoeveelheden energieleverende voedingsstoffen conform de richtlijnen uit de Voedingsaanbevelingen voor België, HGR nr. 9285,(herziening 2016).

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
berekent de energiebehoefte voor een volwassene volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
definieert de voedingsstoffen met hun fysiologische functies: koolhydraten, vetten, eiwitten,water, vitamines, mineralen en spoorelementen
probleemanalyse
berekent de energiebehoefte voor een volwassene volgens de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
legt verbanden tussen de voedingsstoffen en hun fysiologische functies

Leerinhoud

• Eiwitten
• Vetten
• Koolhydraten
• Water 
• Mineralen en Spoorelementen
• Vitamines
• Water
• Chemische energie in de voeding
• Berekeningen van de dagelijkse behoefte aan energieleverende macronutriënten voor een gezonde volwassene volgens de aanbevelingen van de HGR

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Voedingsaanbevelingen voor België, HGR nr. 9285,(herziening 2016)
• Handboek Voeding: van basisconcepten tot metabolisme (2017 - Acco) ISBN 978 94 6292 758 2
• Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren3,50 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Hulpmiddelen op het examen: schrijfgerief en rekenmachine.