Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Gezondheidsvoorlichting S132352/1692/1920/1/70
Studiegids

Gezondheidsvoorlichting S1

32352/1692/1920/1/70
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan, Le Bruyn Bente
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Diëtetiek S1.

Korte omschrijving

'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' laat je op een professionele manier bezig zijn met voeding en leert je het belang kennen van een gezonde en evenwichtige voeding voor het bevorderen van de gezondheid. Tijdens deze lessen worden de aanbevelingen van de voedingsstoffen van de HGR toegepast op de maaltijden van een volwassen en gezond individu tussen de 18 en 59 jaar. Zowel kwantitatief als kwalitatief worden de verschillende maaltijden en het maaltijdenpatroon opgebouwd, beoordeeld, geïnterpreteerd en aangepast. Theoretische kennis is één zaak, dit ook kunnen vertalen naar een haalbare, smakelijke en evenwichtige voeding is een andere praktische vaardigheid. 'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' laat je toe deze vaardigheid in te oefenen om zo op een wetenschappelijke manier modellen en maaltijden te analyseren die voor een groot publiek van toepassing kunnen zijn. De aandacht gaat specifiek naar het Belgische voedingsvoorlichtingsmodel en dit wordt dan ook in al zijn wetenschappelijke facetten bekeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
beoordeelt een product volgens de wetenschappelijke basis van de voedingsdriehoek (aan de hand van de voedingswaardedeclaratie).
geeft de wetenschappelijke basis van het voorlichtingsmodel voor voeding (de voedingsdriehoek) weer.
hanteert vakterminologie.
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op de gezonde volwassene (van 18 tot 59 jaar).
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op groepsniveau.
past het voorlichtingsmodel voor beweging en sedentair gedrag toe (in een opgegeven casus).
methodologie
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde volwassene op basis van een uitgevoerde food based analysis.
nutritional assessment op individueel niveau
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde volwassene op basis van een uitgevoerde food based analysis.
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
geeft een overzicht van de studies (o.a. Voedselconsumptiepeiling, Gezondheidsenquête) met hun kenmerken (o.a. doelgroep, inhoud) die peilen naar voedselinname.
probleemanalyse
beoordeelt een product volgens de wetenschappelijke basis van de voedingsdriehoek (aan de hand van de voedingswaardedeclaratie).
past het voorlichtingsmodel voor beweging en sedentair gedrag toe (in een opgegeven casus).
past het voorlichtingsmodel voor voeding (de voedingsdriehoek) toe (in een opgegeven casus).
productbeoordeling
stelt een gezond voedingsadvies op voor een gezonde volwassene op basis van een uitgevoerde food based analysis.
evidence-based handelen
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op de gezonde volwassene (van 18 tot 59 jaar).
past de Voedingsaanbevelingen voor België van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) toe op groepsniveau.

Leerinhoud

'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' richt zich naar de aanbevelingen, voornamelijk in termen van voedingsmiddelen, voor de gezonde volwassenen van 18-59 jaar. Het uiteindelijke doel is het ruim beschikken over wetenschappelijke kennis (evidence based) inzake gezonde voeding voor een volwassenen. De 'Voedingsaanbevelingen voor België' (HGR) én het voedingsvoorlichtingsmodel (Gezond Leven) staan hierbij centraal.

Volgende thema's komen aan bod:

 • Relatie voeding, lichaamsbeweging en gezondheid
 • Studies over voeding en beweging in België: BIRNH-studie, BNVCP, Gezondheidsenquête
 • Voedingsbeleid in België: de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen
 • Voedingsaanbevelingen voor België (HGR) met praktische aanbevelingen
 • Voedingsrichtlijnen en normen in Nederland
 • Vergelijk van de voedingsaanbevelingen (België) en de voedingsnormen (Nederland)
 • Voorlichting in Vlaanderen: geschiedenis (van het Klavertje Vier tot...), de voedingsdriehoek, wetenschappelijke basis (gezondheidseffect van voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen)...
 • Voorlichtingsmodellen in de wereld: La pyramide alimentaire, de Schijf van Vijf...
 • Samenstelling en het belang van gezonde maaltijden: het ontbijt, de tweede broodmaaltijd, de warme maaltijd en de tussendoortjes
 • Voedingsbespreking: het opmaken van een food based analysis met evaluatie, het opstellen van een frequentietabel, een vaste kern, een algemeen dagschema, een dag- of weekmenu

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus: 'Gezondheidsvoorlichting S1/W1' - auteur Meghan Bauwens - AP Hogeschool
 • Bijlagen bij de cursus
  • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: Visietekst - De voedings- en bewegingsdriehoek - Hoe en waarom
  • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: Onderbouwing inhoudelijke visie - Voeding en gezondheid
  • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: Overzicht fiches voedingsmiddelen
  • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: Vlaamse gezondheidsaanbevelingen sedentair gedrag (lang stilzitten) en lichaamsbeweging
  • Tandvriendelijk voedingsadvies, een standpuntbepaling, april 2012
 • PowerPointPresentaties en lesnotities
 • VD-AP Kennislijn
 • Belgische Voedingsmiddelentabel: NUBEL, 6de editie
 • Brochure: Voedingsaanbevelingen voor België - 2016, Hoge Gezondheidsraad, HGR nr. 9285, september 2016
 • Brochure: Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering voor voedingsmiddelen in België, Hoge Gezondheidsraad, revisie januari 2005

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen71,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Leerinhoud: zie examenleerstofoverzicht. Volgende hulpmiddelen zijn toegelaten: Voedingsaanbevelingen voor België 2016 (HGR), eenvoudig rekentoestel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Leerinhoud: zie examenleerstofoverzicht. Volgende hulpmiddelen zijn toegelaten: Voedingsaanbevelingen voor België 2016 (HGR), eenvoudig rekentoestel.