Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Praktijkonderzoek S132354/1692/1920/1/41
Studiegids

Praktijkonderzoek S1

32354/1692/1920/1/41
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beuselinck Axelle, Le Bruyn Bente, Lodewijks Jan, Nachtegaele Hubert, Vanherle Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Methoden en onderzoek S1.

Korte omschrijving

Tijdens de lessen praktijkonderzoek oefenen we verschillende basisvaardigheden in die voor een toekomstige diëtist van belang zijn. We hanteren de NUBEL tabel, de handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in Belgie¬® en het CIRIHA fotoboek.

Je oefent manuele en digitale (met behulp van Excel) energieberekeningen en het opstellen van een voedingswaarde-etiket.

Je leert evidence based werken, doelmatig en doeltreffend, aan de hand van de best beschikbare informatie.

Je onderzoekt het gewicht van verschillende basismaten, vloeibare voedingsmiddelen en vaste voedingsmiddelen. Je onderzoekt het gewicht per verschijningsvorm, zoals aangeboden in de handel en gemakkelijk als maat te gebruiken. Je onderzoekt het gewicht per portie. Je zal al snel merken dat dit niet altijd overéén komt met de aanbevelingen. Je onderzoekt het verschil tussen een brutogewicht en een nettogewicht. Je onderzoekt het eetbaar deel, de slinkfactor en het gewichtverlies bij bereiding.

Je oefent om statistische kengetallen manueel en digitaal (aan de hand van Excel) te berekenen. Je oefent statistische kengetallen grafisch weer te geven.

Je voert een eigen onderzoek uit, waarbij je in groep op zoek gaat naar een hulpmiddel om inschattingsfouten bij het bepalen van een portiegrootte gaat voorkomen. Je schrijft hiervoor een eigen onderzoeksartikel, met de verwerking van statistische gevens.

OLR-Leerdoelen (lijst)

nutritional assessment op individueel niveau
reproduceert een reeks van elementaire maten en gewichten
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
analyseert een wetenschappelijk artikel
analyseert variatie van metingen en inschattingen
maakt calorimetrie berekeningen
meet op een correcte manier
stelt een voedingswaarde declaratie op
verifieert experimentele resultaten met standaardmaten
verwerkt meetresultaten
evidence-based handelen
analyseert een wetenschappelijk artikel

Leerinhoud

• Meet inter- en intra persoonsvariatie bij porties.
• Verifieert experimentele resultaten met standaardmaten.
• Maakt calorimetrie berekeningen.
• Analyseert een wetenschappelijk artikel.
• Analyseert variatie van metingen en inschattingen.
• Verwerkt meetresultaten.
• Stelt een voedingswaarde declaratie op.
• Reproduceert een reeks van elementaire maten en gewichten.
• Werkt een onderzoeksopzet uit voor een onderzoeksvraag.
• Voert een onderzoeksopzet uit.
• Rapporteert onderzoeksresultaten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus praktijkonderzoek S1

Elektronische weegschaal tot op 1g nauwkeurig

Belgische voedingsmiddelentabel: Nubel 

Handleiding voor een gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,0030% toets les 9
30% toets les 13
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,0020% wiskunde
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Tijdens de onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is, haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.

De student kan per reeks (reeks te specifiëren als opleidingsonderdeel, facet of …) maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.
Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten (dit is vanaf de 3de afwezigheid), tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

30% Toets (les 9)
- Maakt calorimetrie berekeningen.
- Reproduceert een reeks van elementaire maten en gewichten.
- Verwerkt meetresultaten
- Voert een onderzoeksopzet uit.

30% Toets (les 13)
- Verwerkt meetresultaten
- Voert een onderzoeksopzet uit.
- Rapporteert onderzoeksresultaten.
- Stelt een voedingswaarde declaratie op.

20% Permanente evaluatie Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Meet inter- en intra persoonsvariatie bij porties.
- Verifieert experimentele resultaten met standaardmaten
- Analyseert variatie van metingen en inschattingen.
- Verwerkt meetresultaten
- Stelt een voedingswaarde declaratie op.
- Voert een onderzoeksopzet uit.

20% Wiskunde: de lessenreeks (6 lessen) en de afsluitende digitale toets kunnen hernomen worden in het 2de lesblok van semester 1