Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Food & Nutrition S232355/1692/1920/1/75
Studiegids

Food & Nutrition S2

32355/1692/1920/1/75
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Baete Eline, Beuselinck Axelle, Bruggeman Geert, Gotink Heidi, Vanherle Koen, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Biochemie S2 EN simultaan te volgen met Diƫtetiek S2 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek S2 EN simultaan te volgen met Microbiologie van de voeding OF simultaan te volgen met Toegepaste psychologie S2 EN simultaan te volgen met Voedingsmiddelenleer S2 EN simultaan te volgen met Food Sciences S2).

Korte omschrijving

Dit zijn de leertaken van het thema-onderdeel van semester 2: "Food & Nutrition S2"

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
beschrijft objectief wat hij in een bepaalde situatie deed, dacht en voelde
beschrijft objectief wat de ander in een bepaalde situatie deed, dacht en voelde
stuurt bij op basis van feedback: doet
methodologie
pakt een project planmatig aan
hanteert een Gantt diagram als werkinstrument binnen een planmatige projectaanpak
productbeoordeling
ontwikkelt een receptuur die voldoet aan voorwaarden inzake duurzaamheid en organoleptiek
samenwerken
geeft feedback aan peers
voert de hem toegewezen taken correct uit
ondersteunt spontaan de groepsleden bij de uitvoering van een project
stakeholdergerichtheid
ontwikkelt een receptuur die voldoet aan voorwaarden inzake duurzaamheid en organoleptiek
evidence-based handelen
formuleert een onderzoeksvraag voor een gegeven situatie
geeft een wetenschappelijk onderbouwd antwoord voor een gegeven situatie
maakt een onderscheid tussen wetenschappelijk correcte en onvoldoende onderbouwde informatie
onderscheidt waarheid van fictie

Leerinhoud

Leertaak 2.1
Leertaak 2.2
Leertaak 2.3
Leertaak 2.4
Leertaak 2.5

Elke leertaak wordt omschreven in een afzonderlijk document dat via Digitap ter beschikking wordt gesteld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00voor de verdeling: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Toetsing (tekst)

Voor de verdeling: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.