Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biochemie S232356/1692/1920/1/12
Studiegids

Biochemie S2

32356/1692/1920/1/12
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Raes Adam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets (open boek), examentijd is 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets (open boek), examentijd is 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus "Biochemie S2" bouwt verder op het deel biochemie van chemie S1, welke een inleiding gaf tot de chemie van biomoleculen. Geleidelijk wordt weggegaan van de zuivere chemie, en wordt deze méér in het perspectief van de "fysiologie van de mens" geplaatst. Enkele relevante voorbeelden van koolhydraten, vetten en eiwitten worden dieper uitgewerkt. Nucleïnezuren (DNA, RNA) vormen de basis van ons leven. We bestuderen de structuur, eigenschappen en functie van DNA en RNA en bekijken tevens de basisprincipes van de genetica. Chemische reacties worden in het lichaam gekatalyseerd door enzymen, en het regelen van hun activiteit is belangrijk bij de homeostase van het lichaam. Verder wordt aandacht besteed aan vitaminen en mineralen, als essentieel voor de goede werking voor enzymatische en andere fysiologische processen. Het menselijk functioneren valt en staat met zijn kleinste eenheid, de cel. Het celmembraan wordt behandeld als essentieel voor de verschillende intercellulaire communicatiemechanismen. Communicatie via hormonen, neurotransmitters en mediatoren wordt toegelicht. Ook de anatomie en fysiologie van het endocrien stelsel wordt volledig behandeld. Verder wordt aandacht geschonken aan de samenstelling van lichaamsvloeistoffen in de verschillende compartimenten, en de begrippen rust- en actiepotentiaal. Zo wordt de aansluiting gelegd met de cursus biochemie S3 (2VD).

OLR-Leerdoelen (lijst)

methodologie
verklaart basisbegrippen uit de erfelijkheidsleer
probleemanalyse
beschrijft de ligging en bouw van de endocriene klieren en hun geproduceerde hormonen.
beschrijft de opbouw van en transport over een biomembraan
beschrijft de structuur en werking van enzymen.
classificeert vitaminen naar structuur en biochemische werking
duidt de onderdelen van een nucleïnezuur aan in zijn chemische structuur
herkent de belangrijkste functionele verbindingen in de koolstofchemie a.d.h.v. de naam en structuur van moleculen
legt de processen en begrippen horend bij het Centrale Dogma uit
maakt onderscheid tussen de verschillende koolhydraatafgeleiden op basis van structuur en functie
maakt onderscheid tussen de verschillende subgroepen lipiden op basis van structuur en functie
verklaart de structuur en werking van hormonen, neurotransmitters en mediatoren
verklaart hoe enzymactiviteit kan geregeld worden aan de hand van voorbeelden
beschrijft de biochemische rol van mineralen

Leerinhoud

BIOMOLECULEN IN HET LICHAAM

1. Functionele groepen in de bio-organische chemie: herhaling en uitbreiding
2. Vetten: uitbreiding op Biochemie 1
3. Koolhydraten: uitbreiding op Biochemie 1
4. Nucleotiden en Nucleïnezuren
5. Genetica
6. Chemische reacties in het lichaam
7. Enzymen als biokatalysatoren
8. Vitaminen en mineralen
COMMUNICATIE TUSSEN CELLEN
9. Interactie tussen cellen en hun omgeving: membranen
10. Intercellulaire communicatiemechanismen
11. Intercellulaire communicatie: Hormonen
12. Intercellulaire communicatie: Neurotransmitters
13. Intercellulaire communicatie: Mediatoren
14. Het hormoonstelsel: endocriene organen

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Marjan Van Cleemput, Cursus Biochemie 2, Antwerpen: AP Hogeschool - cursusnr. C93311156, de cursus kan vervangen worden door een handboek.
Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Anatomie en fysiologie, een inleiding. Pearson education, 6de editie, ISBN 9789043024327.
hand-outs van de slides zijn terug te vinden via de elektronische leeromgeving.


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Anatomische modellen zijn te vinden in de bibliotheek.

Verschillende educatieve CD-roms over anatomie en fysiologie van de mens zijn te vinden in de bibliotheek.

Coëlho Zakwoordenboek van de geneeskunde, A.A.F. Jochems en F.W.M.G. Joosten (2012). 30ste editie, Elsevier Gezondheidszorg. ISBN 9789035233218.

Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition
4th Edition; Martha Stipanuk Marie Caudill; Saunders; Paperback ISBN: 9780323441810; eBook ISBN: 9780323402132

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen46,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00schriftelijk examen, gesloten boek, open en gesloten vragen, geen hulpmiddelen toegelaten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00schriftelijk examen, gesloten boek, open en gesloten vragen, geen hulpmiddelen toegelaten

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: hands off toets
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek
toetsmedium: schriftelijk
toetsmoment: momentopname op examen