Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Methoden en onderzoek S232358/1692/1920/1/80
Studiegids

Methoden en onderzoek S2

32358/1692/1920/1/80
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanherle Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 2 digitale toetsen (een open en een gesloten boek deel), voor elke toets is de examentijd 1u (deze tijd wordt omschreven als 45 minuten + 15 minuten extra)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 2 digitale toetsen (een open en een gesloten boek deel), voor elke toets is de examentijd 1u (deze tijd wordt omschreven als 45 minuten + 15 minuten extra)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Smaak is een enorm belangrijk aspect van voeding. Diëtisten kunnen ingeschakeld worden in sensorieel onderzoek om de smaakbeleving van consumenten of cliënten te meten, meestal met het oog op productverbetering. 

Inzicht in consumentengedrag kan bekomen worden door een aantal componenten ervan in kaart te brengen. Specifiek aandacht gaat in dit onderdeel naar het meten van interne invloeden (perceptie, motivatie, persoonlijkheid en emotie, attitudes). Technieken uit consumer research (marktonderzoek) en commercieel gericht denken zijn ook voor de hedendaagse diëtist erg belangrijk geworden. Vragenlijsten, gevalideerd waar mogelijk, zijn belangrijke instrumenten hiertoe.

Verder worden ook nog technieken van methodevergelijking en kwaliteitscontrole behandeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

kwaliteit en voedselveiligheid
interpreteert de statistiek achter kwaliteitscontrole (six sigma en controlekaarten)
methodologie
interpreteert associatie tussen variabelen
verwerkt de resultaten van een onderzoek
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
interpreteert epidemiologisch onderzoek en vakliteratuur
interpreteert technieken van marktonderzoek
interpreteert technieken van sensorieel onderzoek
vergelijkt methoden statistisch en grafisch
verwerkt de resultaten van een onderzoek
evidence-based handelen
interpreteert epidemiologisch onderzoek en vakliteratuur

Leerinhoud

Meten van smaak. Technieken van sensorieel onderzoek
Onderzoeken naar consumer behavour: voorbeelden, oa. uit gastrophysics
Consumentengedrag - conceptueel model van consumentengedrag (componenten: externe invloeden, interne invloeden, zelfbeeld en levensstijl, consumentenbeslissingsproces).
Specifieke aandacht voor bet beschrijven/meten van interne invloeden (perceptie, motivatie, persoonlijkheid en emotie, attitudes)
Consumer research, consumer panels/focusgroups, Dagmar model of advertising, aankoop en registratie)
Technieken van marktonderzoek: variabelen, opzet, doelgroep, methodiek, randomiseren). Privacy wetgeving. Informed consent.
Technieken van marktonderzoek. Collectie, verwerking en weergeven van marktonderzoek. Interpretatie en valkuilen
Vragenlijsten : opstellen, voorbeelden. Socio-demografische data
Validatie van een methode/vragenlijst
Methodevergelijking (Kappa en plots). Spearman en Chi kwadraat
Quality Control - Six Sigma .
Control Charts

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus ‘methoden en onderzoek’- S2 – auteur: Veerle Van Vlaslaer, Koen Vanherle - AP Hogeschool.
Formuleboekje ‘methoden en onderzoek’ - auteur: Veerle Van Vlaslaer, Koen Vanherle - AP Hogeschool.
Wetenschappelijke artikels (in cursus en op e-campus).
Een rekenmachine.
AP Kennislijn en AP Richtlijn

Materiaal en bronnen op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Gebruik van het formuleboekje is toegelaten. Schrijven in het formuleboekje is niet toegestaan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Gebruik van het formuleboekje is toegelaten. Schrijven in het formuleboekje is niet toegestaan.