Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Microbiologie van de voeding32359/1692/1920/1/17
Studiegids

Microbiologie van de voeding

32359/1692/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Microbiologie van de voeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Maes Githa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd is 1u (deze tijd wordt omschreven als 45min + 15 min)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd is 1u (deze tijd wordt omschreven als 45min + 15 min)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Voeding en microbiologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alle micro-organismen zijn daarom direct schadelijk voor de gezondheid, sommige micro-organismen zijn zelfs noodzakelijk om tot een voedingsmiddel te komen.

Maar natuurlijk staan we ook stil bij de rol die de micro-organismen spelen bij bewaring van voedingsmiddelen, voedselbederf en bij voedselbesmettingen (voedselintoxicaties en voedselinfecties).

Om hiertoe te komen, moeten er natuurlijk eerst een aantal algemene begrippen van de microbiologie uitgelegd worden. We bekijken ook hoe micro-organismen zich vermeerderen en welke factoren hier bij van belang zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

kwaliteit en voedselveiligheid
beschrijft fermentatie van voedingswaren
beschrijft het belang van monstername gerelateerd tot voedselproductie/verwerking
beschrijft hoe de groei van micro-organismen onder controle kan gehouden worden
probleemanalyse
benoemt basisbegrippen van de microbiologie
benoemt voedseleigen micro-organismen en pathogene micro-organismen
beschrijft basisbegrippen en basishandelingen van de microbiologie
beschrijft de bouw en functie van microbiologische celcomponenten
beschrijft de morfologie en levenswijze van bacteriën, virussen
beschrijft de parameters voor de groei van micro-organismen
beschrijft het nut van micro-organismen in de voeding
beschrijft het ziekteproces van de voedingsgerelateerde micro-organismen

Leerinhoud

algemene inleiding tot de microbiologie waaronder de groei en factoren die de groei beïnvloeden
monstername en transport
microbiologie in het laboratorium en moderne microbiologische technieken
besmetting van voedingsmiddelen
voedselintoxicatie en voedselinfectie
belangrijke groepen van micro-organismen en hun belang voor de voedingsmiddelen
gefermenteerde producten
intrinsieke en extrinsieke parameters van voedsel die de groei van micro-organismen beïnvloeden
voedselbewaring, voedselbederf

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via het discussieforum op de digitale leeromgeving.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Microbiologie van de voeding, AP Hogeschool, auteurs: Els Van Eyken - Githa Maes.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De hand-outs van de slides zijn te raadplegen via de digitale leeromgeving.

Levensmiddelenhygiëne - De microbiologische aspecten. Drs.G.J.A. Ridderbos, Elsevier gezondheidszorg (ISBN 978-90-352-2859-7).

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.

Toetsing (tekst)

Geen hulpmiddelen toegelaten op het examen (zowel eerste als tweede examenperiode).

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via het discussieforum op de digitale leeromgeving.

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden. examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.