Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Toegepaste psychologie S232360/1692/1920/1/51
Studiegids

Toegepaste psychologie S2

32360/1692/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baete Eline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Portfolio 0,00 Portfolio (formatief)
Academiejaar Projectopdracht 100,00 Uitwerken van een casus (summatief)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Portfolio 0,00 Portfolio (formatief)
Tweede examenperiode Projectopdracht 100,00 Uitwerken van een casus (summatief)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen het vak toegepaste psychologie S2 komen de verschillende stromingen in de psychologie aan bod met als doel de visie op menselijk gedrag te verbreden, de ontwikkelingspsychologie met focus op eetproblemen en casussen om als student diëtiste een eerste kennismaking te beleven met eetproblematieken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interdisciplinair
interpreteert gedragsverandering vanuit de verschillende psychologische scholen (psycho-dynamische school, behaviourisme, humanistische school, cognitieve school, systeemleer)
koppelt de psychologie van de verschillende ontwikkelingspsychologische fasen aan leeftijdsgerelateerde eetproblemen

Leerinhoud

De cursus behandeld 4 vier delen. Het eerste deel betreft een inleiding in de psychologie. Wat is psychologie en wat is het niet? Hier komen ook de verschillende stromingen ( medisch- biologische school, psychoanalytische school, behavioristische school, humanistische school, cognitieve school en de systeemleer) in de psychologie aan bod. Met deze verschillende brillen kan er op een holistische wijze gekeken worden naar gedrag en hoe gedrag te beïnvloeden.

In deel 2 wordt er dieper ingegaan op de ontwikkelingspsychologie. Vanaf de prenatale periode volgen we zo de ontwikkeling doorheen de levensloop waarbij de baby's, kleuters en peuters, de schooltijd en adolescentie en ten slotte de volwassene aan bod komen. In deel 3 wordt er gewerkt met de 'Groeiwijzer' ontwikkeld door Eetexpert. Hier wordt dieper ingegaan op  smaakbeleving doorheen de levensloop en welke eetproblemen aan bod kunnen komen in de verschillende leeftijdsgroepen.

In deel 4 wordt er aan de hand van casussen gewerkt rond eetproblemen die kunnen voorkomen. Een eerste kennismaking met eetproblematieken en hoe dit te begeleiden als diëtist worden behandeld. Er wordt aandacht geschonken aan hoe en wanneer doorverwijzen naar andere (para)medici zoals een psycholoog. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale cursus: 'Toegepaste psychologie S2' is beschikbaar op het digitale leerplatform: Digitap.- Auteur: Eline Baete

Groeiwijzer: Smaakontwikkeling en eetgedrag - Eetexpert

Lesnota's en powerpoint presentaties

Vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden. examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.