Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Taste & Food skills S1-232363/1692/1920/1/56
Studiegids

Taste & Food skills S1-2

32363/1692/1920/1/56
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan, Beuselinck Axelle, Le Bruyn Bente, Lodewijks Jan, Vanherle Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Kennistoets 65,00 Digitale toets, examentijd is 45 minuten (deze tijd wordt omschreven als 30 minuten + 15 minuten extra), de praktische toets vervalt
Academiejaar Vaardigheidstoets simulatie permanent 35,00  

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Food Sciences S2.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Taste & Food skills' bestaat uit acht Food skills en twee Taste skills. Tijdens de Food skills, of met andere woorden de basiskooklessen, leer je de basisprincipes van voedselbereiding kennen en toepassen. De theorie pas je zelf toe tijdens de les, je gaat dus aan de slag met een minimum aan theorie en een maximum aan praktijk. Als individuele opdracht maak je o.a. een organisatieplan van het menu ter voorbereiding van de les. Tijdens de Taste skills leer je om op een professionele manier een receptuur sensorieel te beoordelen en objectieve parameters van textuur te analyseren. OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
reflecteert over zijn eigen handelen.
grootkeuken en catering
kookt voor derden.
stelt een organisatieplan op.
voert de gepaste kookvaardigheden (principes en technieken) uit.
voert de taak als coach uit (geeft instructies aan de groep, respecteert timing).
kwaliteit en voedselveiligheid
werkt veilig (volgens HACCP en risico-analyse).
methodologie
stelt een organisatieplan op.
voert een sensoriele analyse uit.
werkt veilig (volgens HACCP en risico-analyse).
probleemanalyse
handelt milieubewust.
productbeoordeling
gaat de invloed na van fysicochemische processen op smaakbeleving.
test de invloed van externe factoren op smaakbeleving.
voert een sensoriele analyse uit.
voert metingen uit van voedingsparameters.
samenwerken
voert de taak als coach uit (geeft instructies aan de groep, respecteert timing).

Leerinhoud

FOOD 

 • Bereidingstechnieken en -principes: koken, stoven, blancheren, fruiten, paneren, stomen, e.d.
 • Snijtechnieken: brunoise, julienne…
 • Basisbereidingen: soepen, koude en warme voorgerechten, hoofdgerechten met sauzen, nagerechten,
 • Productkennis van algemene voedingsmiddelen
 • Bewaartechnieken
 • Materialen: koksmes, kookfornuizen, oven, microgolfoven, steamer, mixer, e.d.
 • Hygiënisch handelen in de keuken
 • Milieubewust handelen: sorteren in Antwerpen…
 • Veilig handelen: risico-analyse bij het gebruik van een snelkookpan, snijden van groenten/fruit, gebruik van de microgolfoven, frituurketel, oven en flamberen
 • Temperatuurmetingen
 • Organoleptisch oordelen en handelen
 • Maten en gewichten: inschatten en nawegen van de meest courante maten, porties en gewichten

TASTE

 • Textuurmetingen en textuuranalyse 
 • Sensorieel onderzoek en factoren die organoleptiek beïnvloeden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus: Taste & Food skills S1-2/W2 - auteurs: Adam Marleen, Bauwens Meghan, Le Bruyn Bente, Lodewijks Jan, Vanherle Koen - AP Hogeschool
 • Elektronische weegschaal: tot op 1 gram nauwkeurig.
 • Belgische Voedingsmiddelentabel: Nubel, ISBN 9789074362009, 6de uitgave, 2017. 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Kookboek: McGee, H. (sd). Over eten en koken. Nieuw Amsterdam.
 • NUBEL. (2017). Belgische voedingsmiddelentabel. Brussel.
 • Boek: van Eden, J. (2013). Receptenleer. Intro.
 • Kookboek: Zuivelbureau, H. N. (2008). Kook Ook. Wormer.


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen65,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00De toets bestaat uit een theoretisch (schriftelijk) (20%) en een praktisch examen (50%).
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Opleidingsonderdelen met permanente evaluatie (beoordeling vaardigheden). Voor opleidingsonderdelen met permanente evaluatie is geen 2de examenkans mogelijk.

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens alle activiteiten van het opleidingsonderdeel 'Faste & Food skills S1-2/W2'.

Tijdens onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk. 

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen. De student kan per opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten (vanaf de 3de afwezigheid), tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.
Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.