Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Dietetic skills S1-232364/1692/1920/1/90
Studiegids

Dietetic skills S1-2

32364/1692/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Baete Eline, Bauwens Meghan, Beuselinck Axelle, Callewaert Tanja, Snoeckx Lieve, Van Laer Sofie, Van Nunen Eef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Diëtetiek S1 EN simultaan te volgen met Diëtetiek S2 EN simultaan te volgen met Gezondheidsvoorlichting S1).

Korte omschrijving

Binnen Dietetic skills S1-2 ontwikkel en verfijn je talenten en vaardigheden om als diëtist deskundig en professioneel te kunnen handelen en communiceren. 

De methodologie van het diëtistisch handelen wordt aangeleerd tijdens practica

Met het ‘skillslab’ creëren we een werkomgeving waarin je (realistische) werksituaties inoefent aan de hand van een rollenspel.

Met opeenvolgende cycli van
> zelfstudie (voorbereidende opdrachten)
> oefening begeleid door lectoren
> reflectie van studenten en lectoren
> opnemen van leerpunten
bouw je geleidelijk aan, je beroepsskills op.

Het rollenspel spitst zich toe op het intake gesprek en het afnemen van een voedingsanamnese waarbinnen communicatieve en methodische vaardigheden centraal staan.

Als technische vaardigheid worden basis antropometrische metingen uitgevoerd en gegevens ingevoerd in nutritionele software.


OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
hanteert de zorggerichte communicatieve vaardigheden
voert een intake gesprek met als doel het opstarten van een patiëntendossier (persoonsgegevens)
voert een voedingsanamnese uit (24 uur recall en Dietary History)
diëten
formuleert mondeling bevindingen uit de analyse van de voedingsanamnese (food based analyse)
nutritional assessment op individueel niveau
hanteert de zorggerichte communicatieve vaardigheden
voert antropometrische metingen uit van lengte, gewicht en omtreksmaten
voert een intake gesprek met als doel het opstarten van een patiëntendossier (persoonsgegevens)
voert een voedingsanamnese uit (24 uur recall en Dietary History)
voert gegevens in in de nutritionele software vanuit een anamnese

Leerinhoud

Practica Dietetic Skills S1-S2 is leren volgens Skillslabmethodiek. Met deze leermethode leer je het diëtistisch consult aan.

Het diëtistisch consult start met een aanmelding. De verschillende stappen binnen de aanmelding worden volgens de methodologie van het diëtistisch handelen aangeleerd. In de leermethode komen drie aspecten van handelen van de diëtiste aan bod : methodische, communicatieve en technische vaardigheden.

Communicatieve vaardigheden aanleren die je nodig hebt binnen het diëtistisch consult. Sommige elementaire communicatieve vaardigheden heb je alreeds verworven in het dagelijks leven en ga je in functie van het diëtistisch consult verfijnen, andere zorggerichte communicatieve vaardigheden moet je nog verwerven.

Methodische vaardigheden aanleren is leren doelgericht-, systematisch-, procesmatig- en bewust handelen.
Deze methodische en communicatieve vaardigheden oefenen we in, aan de hand van een intake gesprek en de voedingsanamnese binnen het diëtistisch consult. Eerst verwerf, verwerk en veranker je zelfstandig, kennis omtrent verschillende voedingsanamnesemethodieken. Dit gebeurt onder de vorm van het doornemen van online zelfstudiemateriaal en online studietaken. Tijdens de practica zet je theorie om in praktijk via simulatiegesprekken (communicatie). De voedingsanamnese voer je uit met behulp van tools om porties te leren kennen en inschatten. Tijdens practica en oefenopdrachten thuis worden simulatiegesprekken vastgelegd op video.

Als technische vaardigheid leer je tijdens de practica werken met nutritionele software en leer je antropometrische metingen uitvoeren volgens ISAK normen, van lichaamslengte, -gewicht en -omtreksmaten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht


• Digitale Cursus  Dietetic skills S1-2 via het leerplatform Digitap• Handboek: Het diëtistisch consult (vijfde druk), uitgeverij Boom-Lemma onder de vorm van een online Account met Bookshelf E-book 2016 | ISBN 9789461277527 OFWEL een online Account met Paperback 2016 ISBN 9789089538239 online te bestellen via www.hetdiëtistischconslult.nl of via Standaard boekhandel.
LET OP indien je het papieren handboek boek tweedehands aankoopt dien je er op te letten dat je ook toegang hebt tot de bijhorende online account. De account is gekoppeld aan het boek via een unieke activeringscode dat je vooraan in het boek terug kan vinden. Zonder toegang tot de account is het boek niet bruikbaar voor de opleiding. Controleer steeds, samen met de verkoper van het tweedhandsboek, of de account kan worden overgezet op uw naam en vraag zeker ook na hoelang het account nog actief is (bij aankoop van een nieuw boek is dit 5 jaar)• Voedingsaanbevelingen voor België, HGR, nr. 9285, herziening 2016 of online versie http://www.nubel.com/assets/voedingsaanbevelingen-2016.pdf• NUBEL, 6de editie, Belgische voedingsmiddelentabel,• Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, uitgave 2005 of online versie http://www.health.belgium.be/nl/advies-6545-2-maten-en-gewichten• Portiegroottes, Valetudo consulting

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Elementaire sociale vaardigheden
skillslab-reeks voor verzorgende vaardigheden
uitgeverij Kluwer
ISBN 90 5583 682 6.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00opdracht semester 2
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Best Off Toonopdracht

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Laattijdig indienen van de opdracht semester 2 resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Laattijdig indienen van de Best Off toonopdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen. 

De student vindt de opdracht Best Off op digitap.

Er wordt op basis van beeld en geluidsmateriaal beoordeeld.