Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Lifestyle & Health Promotion S332365/1692/1920/1/27
Studiegids

Lifestyle & Health Promotion S3

32365/1692/1920/1/27
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Veldwerkproject 'gezondheidsbevordering'
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Baete Eline, Gotink Heidi, Vanherle Koen, Van Vlaslaer Veerle, Verbeke Myriam, Vinck Billie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Diƫtetiek S3 EN simultaan te volgen met GezondheidsbevorderingS3 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek S3 EN simultaan te volgen met Toegepaste psychologie S3).

Korte omschrijving

In dit semester worden er leertaken uitgewerkt met betrekking tot het thema 'Lifestyle & Health Promotion'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
formuleert een actie
doet een actie
gezondheidsbevordering
houdt een gezondheidsprobleem en een gedrag uit elkaar
ontwikkelt een op maat gemaakte interventie voor een specifieke doelgroep
past methoden en technieken toe om een gedragsverandering te bewerkstelligen
methodologie
werkt planmatig volgens een aanpak geschikt binnen gezondheidsbevordering
probleemanalyse
bakent een probleemstelling af
samenwerken
aanvaardt andere standpunten en bevraagt ze
geeft feedback aan samenwerkingspartners
neemt de verschillende rollen binnen een team op
gaat professioneel om met de verschillende teamleden
doet aan conflicthantering
evidence-based handelen
formuleert een onderzoeksvraag voor een gegeven probleemstelling (gezondheidsprobleem en doelgroep)
ontwikkelt een wetenschappelijk onderbouwde interventie

Leerinhoud

De theoretische inzichten die aangeleerd worden in dit semester worden 'just in time' omgezet in de praktijk. Dit gebeurt aan de hand van 5 leertaken die worden opgebouwd in moeilijkheidsgraad. De groepsgrootte kan variëren van 2 tot 8 personen. Dit zorgt voor een eerste kennismaking met gezondheidsbevordering in de praktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De opdrachtfiche van elke leertaak wordt gepubliceerd op het digitaal platform Digitap.

Raadpleeg het semesterboek om de workshops behorende tot deze leertaken te bekijken.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren15,50 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00voor de verdeling: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Toetsing (tekst)

Voor de verdeling: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.