Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biomedische wetenschappen S332367/1692/1920/1/95
Studiegids

Biomedische wetenschappen S3

32367/1692/1920/1/95
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Maes Githa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Deze cursus behandelt 3 delen: anatomie, fysiologie en pathologie van de lichaamsstelsels. 
 1. anatomie: we focussen op de belangrijkste onderdelen van de lichaamsstelsels. Deze onderdelen kunnen gemakkelijk in zelfstudie bekeken worden met de e-learning module datzaljeleren.nl die je bij je handboek vindt.
 2. fysiologie: we focussen op de basisprocessen van de lichaamsstelsels alsook hoe deze geregeld worden.
 3. pathologie: enkele pathologieën van de lichaamsstelsels worden besproken, alsook hun diagnostiek en behandeling.

Alle orgaanstelsels werken samen om onze homeostase in stand te houden. De controle gebeurt via stoffen in het bloed, de hormonen en ook door het zenuwstelsel. Beide werken samen om zo snel als mogelijk een homeostase te krijgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

probleemanalyse
beschrijft de diagnose, oorzaken, symptomen en behandeling van pathologieën van de verschillende orgaanstelsels.
beschrijft de normale fysiologische functies van de verschillende orgaanstelsels
duidt anatomische en histologische onderdelen van organen/orgaanstelsels aan op een figuur
legt uit via welke mechanismen de homeostase in de orgaanstelsels en het lichaam wordt gehandhaafd.
verklaart op een wetenschappelijk correcte manier basisbegrippen uit de anatomie, fysiologie en pathologie

Leerinhoud

Spierstelsel: anatomie en histologie, werking van een spiercel, actiepotentiaal, spiermechanica en stofwisseling.
Beenderstelsel: histologie, botvorming en groei, botgroei en -resorptie: homeostase.
Beenderstelsel: anatomie en pathologie (fracturen, reuma, artritis, osteoporose) Botverbindingen en soorten gewrichten.
Communicatie in het lichaam: centraal en perifeer zenuwstelsel, zintuigen.
Communicatie in het lichaam: autonoom zenuwstelsel en pathologie van het ZS.
Cardiovasculair stelsel: hart: anatomie en organisatie.
Cardiovasculair stelsel: bloedvaten : anatomie en fysiologie.
Cardiovasculair stelsel: bloedcirculatie: fysiologie en regulering.
Cardiovasculair stelsel: pathologie, diagnostiek en kleine ingrepen.
Ademhalingsstelsel: anatomie en fysiologie.
Ademhalingsstelsel: zuurstof- en koolstofdioxidetransport doorheen het lichaam / rol van ademhaling in zuur-base huishouding.
Ademhalingsstelsel: regeling van de ademhaling + pathologie.
Excretiestelsel: anatomie en fysiologie van nier.
Excretiestelsel: urinevorming.
Excretiestelsel: hormonale regeling en pathologie.
Homeostase in het lichaam: vocht, mineralen, pH, energiebalans

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden. Er kan gebruik gemaakt worden van het disussieforum op de digitale leeromgeving om inhoudelijke vragen te stellen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Anatomie en fysiologie, een inleiding. Pearson education, 6de editie met Datzaljeleren.nl, ISBN 9789043024327.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

De hand-outs van de slides zijn te raadplegen via de digitale leeromgeving en ook te verkrijgen bij de cursusdienst.

 • Mark Zelman, Elaine Tompary, Jill Raymond, Paul Holdaway en Mary Lou Mulvihill. Pathologie, Pearson Education, 7de herziende editie, ISBN 9789043035873.
 • Anatomische modellen zijn te vinden in de bibliotheek.
 • Verschillende educatieve CD-roms over anatomie en fysiologie van de mens zijn te vinden in de bibliotheek.
 • Coëlho Zakwoordenboek van de geneeskunde, A.A.F. Jochems en F.W.M.G. Joosten (2012). 30ste editie, Elsevier Gezondheidszorg. ISBN 9789035233218.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen46,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.

Toetsing (tekst)

Geen hulpmiddelen toegelaten op het examen (zowel eerste als tweede examenperiode).

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via het discussieforum op de digitale leeromgeving.