Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Toegepaste psychologie S332371/1692/1920/1/37
Studiegids

Toegepaste psychologie S3

32371/1692/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Psychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baete Eline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het vak toegepaste psychologie S3 behandeld verschillende thema's binnen de psychologie (zie leerinhoud) waarbij er een blik wordt geworpen op het werkveld van de diëtist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
vergelijkt biomedisch en bio-psycho-sociaal model op gebied van gezondheid en ziekte obv kenmerken en basisprincipes
verklaart factoren die gezondheidsbevorderend en gezondheidsbedreigend gedrag beïnvloeden
verklaart vanuit sociaal-psychologische kaders hoe we in ons gedrag, denken en voelen beïnvloed worden door anderen en hoe we anderen kunnen beïnvloeden

Leerinhoud

Er zijn twee delen in deze cursus. In deel één hebben de studenten geen keuze in de thematieken die aan bod komen. Deze is voor alle klasgroepen gelijk. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Gedrag en psychologische wetenschap (preventief werkveld, gezondheidsbevordering, gedragsverandering)
  • Conditionering en leren (emotionele eters, aan- en afleren van gewoontes, nudges)
  • Sociale psychologie (vooroordelen, stereotypering, stigma, conformisme)
  • Positieve psychologie (welbevinden, veerkracht, emotieregulering)
In het tweede deel kan de klasgroep een keuze maken van 6 thema's uit een lijst van 8 thema's. De link naar het werkveld van de diëtist wordt gelegd in de verschillende thema's.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale cursus: 'Toegepaste psychologie S3' is beschikbaar op het digitale leerplatform: Digitap.- Auteur: Eline Baete

Lesnota's en powerpoint presentaties

Vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden. examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.