Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Production & Facility S432372/1692/1920/1/71
Studiegids

Production & Facility S4

32372/1692/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Aerts Ingrid, Bruggeman Geert, Gotink Heidi, Snoeckx Lieve, Van Laer Sofie, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met (Industriële) Productie S4 EN simultaan te volgen met Diëtetiek S4 EN simultaan te volgen met Facilitair management S4 EN simultaan te volgen met Microbiologie van de voeding).

Korte omschrijving

Een werkveld-gerelateerd project, gelinkt aan stage waarbij zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten in het kader van Facilitair management S4 en (Industriële) Productie S4 moeten worden uitgevoerd in de loop van het semester.

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
evalueert het resultaat van een actie
integreert feedback in eigen handelen
reageert flexibel bij problemen
grootkeuken en catering
implementeert kennis en inzichten bij de uitwerking van een project in een reële context conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
genereert de nodige/vereiste documentatie/administratie: planning, rapportering, motivering, (werk-)documenten.
argumenteert over opties en keuzes op een kwaliteitsvolle wijze en met de nodige bewijsvoering
conceptualiseert een toepasbaar project in een reële context conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
methodologie
pakt een complex project planmatig aan
samenwerken
geeft feedback aan (interne en externe) samenwerkingspartners
kiest het groepsbelang boven het eigenbelang
zet zich in voor het gemeenschappelijke doel
stakeholdergerichtheid
gaat professioneel om met alle (interne en externe) betrokkenen
evidence-based handelen
handelt evidence-based in de collectiviteitenstage

Leerinhoud

Dit thema-onderdeel bevat 1 grote leertaak en een stage gekoppeld aan het thema Production & Facility S4. Observatie, analyse en reflectie van/bij de voedselproductie vanuit facilitair, voedingstechnisch en voedselveiligheids perspectief. Er moeten concrete verbetervoorstellen gegenereerd worden.

De student vindt de opdrachten en de semesterplanning van de leertaak op de digitap-cursus.

De algemene informatie over de leertaken/stage staat in de opleidingskaart voor studenten (ter beschikking via digitap).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Opleidingskaart

Studiemateriaal van afgelopen en lopende semesters van de opleidingsonderdelen noodzakelijk om de opdrachten en de stage uit te voeren

De opdrachtfiche van de leertaak wordt gepubliceerd op het digitaal platform Digitap.

Raadpleeg het semesterboek om de workshops behorende tot deze leertaken te bekijken.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage119,50 uren
Werktijd buiten de contacturen52,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00voor de verdeling: zie opleidingskaart van het lopende academiejaar

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.

Voor de onderverdeling van de punten over de verschillende items, zie opleidingskaart.