Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Facilitair management S432375/1692/1920/1/76
Studiegids

Facilitair management S4

32375/1692/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 75,00 2 digitale toetsen (een open en een gesloten boek toets), voor elke toets is de examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 2 digitale toetsen (een open en een gesloten boek toets), voor elke toets is de examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De klassieke grootkeuken evolueert stilaan naar een kwaliteitsvolle 'gasten'dienst binnen de hospitality industry. Deze evolutie heeft gevolgen voor de organisatie van de grootkeuken anno 2020. Tijdens de hoorcolleges zoeken we samen naar de kritische punten, oplossingen en uitdagingen voor de cateraar in deze sector.
De stageplaats uit semester 4 vormt het uitgangspunt en tevens rode draad voor de verdere uitdieping van dit opleidingsonderdeel. Tijdens deze stageperiode zal elke student d.m.v. opdrachten verschillende aspecten ter plaatse bestuderen en in groep verder uitwerken. (zie stage)

In de opeenvolgende delen van hoofdstuk 1 wordt de markt van de gemeenschapsrestauratie toegelicht en vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Binnen elk segment van deze sector (bedrijf, (HO)school, WZC of ziekenhuis) moet men vlot kunnen inspelen op de specifieke klantenverwachtingen van werknemers, leerlingen, studenten, patiënten of bewoners.
In hoofdstuk 2 licht de focus op de informatie- en goederenstroom in de gemeenschapskeuken. Er wordt ingezoomd op allerlei tools die ertoe bijdragen dat het productie- en distributieproces optimaal verloopt.
Aansluitend worden in hoofdstuk 3 enkele facilitaire basisinzichten en managementprincipes bekeken en uitgediept om een vlotte flow van de informatie en goederen te kunnen garanderen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
handelt bij de organisatie van de voedingsdienst mensgericht, veilig en ergonomisch
grootkeuken en catering
schematiseert de operationele handelingen in de logistieke stappen van het voedselproductieproces
schetst een duidelijk beeld van de gestructureerde restauratie in België met o.a. de diverse vormen van uitbesteding, organisatie, contractmogelijkheden en markststructuur
stelt praktische acties voor na analyse van vooropgestelde operationele problemen op vlak van organisatie en beheer binnen de verschillende segmenten van de gemeenschapsrestauratie
verduidelijkt op basis van de typische kenmerken van de grootkeukensegmenten dat het voedingsaanbod wordt samengesteld vanuit een behoefte-analyse
kwaliteit en voedselveiligheid
formuleert op basis van de autocontrolegids potentiële aanpassingen voor kritische punten op vlak van voedselveiligheid, de organisatie en het beheer van de totale voedsellijn
methodologie
stelt verantwoordingsdocumenten op om aankopen, veranderingen, ... bij het management van een organisatie te introduceren
probleemanalyse
bedenkt verbeterprocessen voor gesignaleerde pijnpunten in de cirkel van de steeds repetitieve activiteiten van het productieproces
doet kostenbesparende, duurzame en kwaliteitsgerichte voorstellen om zorggerichte gastvrijheid te inplementeren in de voedingsdienst van een non-profitorganisatie
motiveert met behulp van praktische argumenten, de beslissing om binnen het cateringgebeuren te werken met gestandaardiseerde werkdocumenten
productbeoordeling
bepaalt aan de hand van een vooropgesteld menu de organisatie van de productie
heeft zicht op de financieringsmechanismen binnen de sociale sector
raadpleegt, selecteert, analyseert en beoordeelt kritische verschillende informatiebronnen m.b.t. diverse aspecten binnen facilitair beheer

Leerinhoud

De stageplaats uit semester 4 vormt het uitgangspunt en de tevens rode draad voor de verdere uitdieping van dit opleidingsonderdeel. Tijdens de stageperiode zal elke student d.m.v. opdrachten verschillende aspecten ter plaatse bestuderen en in groep verder uitwerken.

Hst 1
D1 Inleiding
D2 De markt van de gemeenschapsrestauratie
D3 Bedrijfsrestauratie
D4 Schoolrestauratie
D5 Restauratie in het HO
D6 Ziekenhuisrestauratie
D7 Restauratie voor 3de leeftijd
D8 Gestructureerde restauratie in België
D9 Productieplanning : Receptontwikkeling en kostprijsanalyse
D10 Productieplanning : Fase van progrmmatie

Hst 2
D1 Profiel hoofd Voedingsdienst
D2 Algemeen productieproces
D3 Programmatie
D4 Aankoopbeleid
D5 Voorraadbeheer en administratiesystemen
D6 Productie
D7 Distributie en merchandising

Hfst 3
D1 Inleiding FM
D2 Duurzaam denken
D3 Kostengericht denken
D4 Mensgericht denken
D5 Kwaliteitsgericht denken
D6 Logistiek denken
D7 Geautomatiseerd denken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus, aangevuld met eigen nota's

* Pp-presentaties met voorbeelden en links
* Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen (recentste versie)
* Als ondersteuning voor de groepsopdracht wordt aanvullende informatie (dossier menuplanning, dossier distributietechnieken 2017) via digitale weg ter beschikking gesteld.

* Vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht25,00Facilitaire opdrachten uit te voeren op de stageplaats
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off75,00Toetsvorm met open en gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Toetsvorm met open en gesloten boek

Toetsing (tekst)

Het examen van de 1ste zittijd is deels open, deels gesloten boek.
Verder worden er in individuele opdrachten uitgewerkt. Deze opdrachten worden gekoppeld aan de stageplaats. De opdrachten worden schriftelijk uitgewerkt en digitaal ingeleverd via digitap. Een gedetailleerde omschrijving/inhoud van de facilitaire opdrachten alsook de uiterste inleverdata wordt tijdens de hoorcolleges toegelicht en afgesproken. Laattijdig indienen van de opdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Het examen van de 2de zittijd is deels open, deels gesloten boek.