Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Taste & Food Skills S3-432377/1692/1920/1/47
Studiegids

Taste & Food Skills S3-4

32377/1692/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Bauwens Meghan, Le Bruyn Bente, Lodewijks Jan, Vanherle Koen, Van Laer Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 60,00 Digitale toets, examentijd is 45 minuten (deze tijd wordt omschreven als 30 minuten + 15 minuten extra), de praktische toets vervalt

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Diëtetiek S3 EN simultaan te volgen met Diëtetiek S4 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 55 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Taste & Food skills' bestaat uit acht Food skills en twee Taste skills.

Het doel van 'Food skills' is om je kennis over de algemene en gezonde voeding uit te breiden naar dieetvoeding. Tevens kan je specifieke producten in het kader van verschillende diëten verwerken in een maaltijd. Hierbij leer je je referentiekader los te laten en voeding te bereiden voor specifieke doelgroepen. Je maakt hierbij gebruik van specifieke bereidingstechnieken die passen binnen de verschillende diëten/combinatiediëten en zorgt dat de voeding lekker is en smakelijk oogt.

Tijdens de lessen wordt er kennisgemaakt met verschillende dieetproducten die op de markt verkrijgbaar zijn. Er is eveneens aandacht in de lessen over alternatieve voedselbereidingswijzen zoals het veganisme en het vegetarisme. De kennis uit diëtetiek wordt in de keukenpraktijk toegepast.

Je gaat zelf op zoek naar bruikbare dieetproducten in de supermarkten en in gespecialiseerde winkels. Met deze informatie maak je (in groep) een productmap met als doel patiënten te informeren over producten die voor hem/haar belangrijk zijn in het kader van het te volgen dieet.

Tijdens de Taste skills leer je om op een professionele manier een receptuur sensorieel te beoordelen en objectieve parameters van textuur te analyseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

grootkeuken en catering
bereidt een maaltijd met specifieke dieetproducten op basis van een dieetvoorschrift.
geeft feedback als coach op het (voedsel)veilig handelen van derden.
stelt een maaltijd samen met specifieke dieetproducten op basis van een dieetvoorschrift.
voert de opdracht uit binnen de vooropgestelde tijd.
voert de taak als coach uit, m.a.w. stuurt een groep aan, volgens de opgestelde criteria.
kwaliteit en voedselveiligheid
werkt veilig (in specifieke omstandigheden bij de fragiele populatie).
werkt veilig (in specifieke omstandigheden zoals bij glutenvrije bereidingen).
methodologie
werkt veilig (in specifieke omstandigheden bij de fragiele populatie).
werkt veilig (in specifieke omstandigheden zoals bij glutenvrije bereidingen).
probleemanalyse
interpreteert de data van rheologische metingen.
productbeoordeling
analyseert (dieet)producten binnen de diëten bij de fragiele populatie.
analyseert (dieet)producten binnen de diëten bij welvaartsaandoeningen, maag-darmproblematiek en alternatieve voeding.
beoordeelt (dieet)producten op hun toepasbaarheid binnen de diëten bij de fragiele populatie.
beoordeelt (dieet)producten op hun toepasbaarheid binnen de diëten bij welvaartsaandoeningen, maag-darmproblematiek en alternatieve voeding.
gaat de invloed na van experimentele factoren op de rheologische kenmerken.
gaat de invloed na van fysicochemische processen op sensorische beleving.
interpreteert de data van rheologische metingen.
interpreteert de data van sensorieel onderzoek
samenwerken
geeft feedback als coach op het (voedsel)veilig handelen van derden.
voert de taak als coach uit, m.a.w. stuurt een groep aan, volgens de opgestelde criteria.

Leerinhoud

FOOD

 • Kennis maken met en verwerken van diverse dieetproducten en voedingsmiddelen die aangewend worden in diverse diëten zoals vezelpreparaten, natrium-arme producten, light producten, vetstoffen met een betere samenstelling, zoetstoffen, dieetproducten zonder suiker, glutenvrije producten, eiwitarme producten, MCT-vetten, vetarme producten.
 • Kennis maken met en verwerken van zoetstoffen geschikt voor gebak.
 • Kennis maken met en verwerken van vegetarische en veganistische gerechten.
 • De student maakt voor dit opleidingsonderdeel een productmap aan. Deze productmap is de basis om tijdens skillslab, stage,... uitleg/educatie te geven aan patiënten over diëten en daarin passende voedingsmiddelen. De voorbereidende opdrachten die de coaches voor de les uitgebreid maken, dient als basis voor deze productmap.

TASTE

 • Textuurmetingen en textuuranalyse
 • Sensorieel onderzoek en factoren die organoleptiek beïnvloeden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus: Taste & Food skills S3-4/W3 - auteurs:  Bauwens Meghan, Le Bruyn Bente, Lodewijks Jan, Van Laer Sofie,  Vanherle Koen - AP Hogeschool
 • Elektronische weegschaal: tot op 1 gram nauwkeurig.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen91,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Opleidingsonderdelen met permanente evaluatie (beoordeling vaardigheden). Voor opleidingsonderdelen met permanente evaluatie is geen 2de examenkans mogelijk.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Beoordeling productmap (20%)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00De toets bestaat uit een theoretisch (schriftelijk) (50%) en een praktisch examen (10%).

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn tijdens alle activiteiten van het opleidingsonderdeel 'Faste & Food skills S3-4/W3'.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen. De student kan per opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten (vanaf de 3de afwezigheid), tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.
Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.