Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Dietetic skills S3-432378/1692/1920/1/81
Studiegids

Dietetic skills S3-4

32378/1692/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Aerts Ingrid, Baete Eline, Bauwens Meghan, Beuselinck Axelle, Le Bruyn Bente, Snoeckx Lieve, Van Laer Sofie, Van Nunen Eef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Diëtetiek S3 EN simultaan te volgen met Diëtetiek S4 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 55 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

De methodologie van het diëtistisch handelen wordt aangeleerd aan de hand van workshops.

De lessen MGV stellen je in staat motiverende gesprekstools te leren kennen en toe te passen. De focus gaat uit naar individuele begeleiding en coaching waarbij de student leert via verschillende motiveringstechnieken een patiënt begeleiden en motiveren.

Met het ‘skillslab’ creëren we een werkomgeving waarin je (realistische) werksituaties inoefent aan de hand van casuïstiek (rollenspel). Met opeenvolgende cycli van

Ø zelfstudie (voorbereidende opdrachten)

Ø oefening begeleid door lectoren

Ø reflectie van studenten en lectoren

Ø opnemen van leerpunten

bouw je geleidelijk aan je beroepsskills op.

De casuïstiek spitst zich toe op personen met een voedings- of dieetprobleem (zwangere en lacterende vrouw, dieetadvies bij aandoeningen van het maag - darmstelsel, dieetadvies bij welvaartsziekten). Je leert uitleg geven over de verboden/toegelaten voedingsmiddelen, productinformatie (merken), bereidingswijze en dit aan de hand van hulpmiddelen (zelfgemaakte dieetlijsten, foto’s, didactische voedingsmiddelenmap, …).

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
evalueert het behandelplan in overleg met de PZON
diëten
adviseert in overleg met PZON het diëtistisch behandelplan
formuleert bevindingen uit de analyse van de voedingsanamnese (nutrient & foodbased analyse)
methodologie
bespreekt op PZON-niveau de gegevens uit het diëtistisch onderzoek
motiveren
hanteert de MGV-tools met nadruk op de ORBS-technieken
voert het behandelplan uit (stellen diëtetistische diagnose, opstellen van diëtistische behandeldoelen en opstellen algemeen dagschema, wissellijst, verboden/ toegelaten lijst en andere didactische hulpmiddelen relevant voor de PZON)
nutritional assessment op individueel niveau
voert een diëtistisch onderzoek (screening & diëtistische anamnese) uit

Leerinhoud

 • Nutritionele software: De volgende items van het voedingsberekeningsprogramma worden klassikaal uitgelegd: algemene items, gebruikte symbolen, opbouw van het programma
  Aan de hand van een casus wordt uitgelegd hoe de gegevens van een cliënt moeten worden ingebracht en hoe berekeningen kunnen worden uitgevoerd.
 • MGV en consultatietechnieken:
  • De Zelfdeterminatie Theorie: wat is motivatie en de drie psychologische basisbehoeften
  • Fasen van gedragsverandering
  • MI/MGV: filosofie, communicatiestops, ORBS, de vier processen van MGV
  • Andere gespreksmodellen: GROW-model
 • Skillslab: Het inoefenen van communicatieve vaardigheden in een specifieke beroepssituatie.
 • Een praktijksessie antropometrie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale Cursus via het leerplatform Digitap

Handboek: Het diëtistisch consult (vijfde druk), uitgeverij Boom-Lemma onder de vorm van een online Account met Bookshelf E-book 2016 | ISBN 9789461277527 online te bestellen via www.hetdiëtistischconslult.nl (90 euro voor 3 jaren) OFWEL een online Account met Paperback 2016 | ISBN 9789089538239 online te bestellen of via Standaard boekhandel.
 
Voedingsaanbevelingen voor België, HGR, nr. 9285, herziening 2016  

NUBEL, 6de editie, Belgische voedingsmiddelentabel,

Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, uitgave 2005

AP richtlijn van het lopende academiejaar

AP kennislijn van het lopende academiejaar

voor MGV cursus ‘Motiverende gespreksvoering’ – Eline Baete en Meghan Bauwens 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing7,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen88,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00toonmoment semester 3
AcademiejaarProjectopdracht20,00semesteropdracht 3
AcademiejaarProjectopdracht10,00semesteropdracht 4
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00toonmoment semester 4

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Laattijdig indienen van de semesteropdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Voor de toonmomenten wordt er met een digitale inschrijvingsprocedure gewerkt.

De toonmomenten starten stipt op het aangekondigde uur. Laattijdig aansluiten is organisatorisch onmogelijk.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.
De student kan per reeks (reeks te specifiëren als opleidingsonderdeel, facet of …) maximaal 1 gemist toonmoment inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.