Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 4.7 Geïntegreerde zorg tijdens de levensloop32390/1716/1920/1/30
Studiegids

TAB 4.7 Geïntegreerde zorg tijdens de levensloop

32390/1716/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
    Keuzeoptie:
    • Levenslang leren optie 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bonnez Yannic
Andere co-titularis(sen): Spinnoy Karine, Vanceulebroeck Valérie, Van der Linden Eva, van Gils Yannic, Vermeiren Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de aandoeningen binnen de permanente en chronische zorg aangepast aan de patiënt/cliënt/bewoner bekijken en toepassen ( 1.1.A.3) (niveau 3)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de financiële impact van chronische ziekten die zwaar wegen op de maatschappij weergeven, verklaren en gebruiken binnen de professionele context (1.3.A.3) (niveau 3)
De student kan de materiële aspecten rond permanente zorg, met de belangrijkste kenmerken, meegeven en gebruiken (1.3.A.3) (niveau 3)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan de invloed van wonen in een instelling op seksualiteit, intimiteit, keuzes maken en privacy weergeven en verklaren (1.5.A.3) (niveau 3)
1. Opbouwen - 7. Verantwoorden van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kan de invloed weergeven en verklaren van chronische aandoeningen op de patiënt, zijn omgeving en de maatschappij (1.7.A.3) (niveau 3)

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel kijken we naar verschillende chronische aandoeningen en hun invloed op de patiënt/cliënt, de familie en de omgeving. Hierbij komen mensen van allerlei leeftijden aan bod, met verschillende aandoeningen.
De thema's die o.a. worden besproken zijn:
- Chromosale afwijkingen en fysieke en mentale handicap, woningaanpassingen
- Seksualiteit, intimiteit, privacy, keuzes maken
- Frailty, sarcopenie, dementie, ageism
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
- HIV
- Psychologische aspecten bij diverse chronische aandoeningen
- Verschillende chronische aandoeningen en hun invloed op patiënt, omgeving en maatschappij, met gastsprekers en ervaringsdeskundigen die komen spreken over o.a. MS jongeren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal beschikbaar op het digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijke kennistoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke kennistoets

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen waarbij verschillende types examenvragen tot de mogelijkheid behoren (multiple choice met of zonder giscorrectie, open vragen, invulvragen, ...).