Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatie essentials25393/1810/1920/1/94
Studiegids

Communicatie essentials

25393/1810/1920/1/94
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Craene Charis, Janssens Carlos
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

Kennistoets 100% - Digitaal examen (vanop afstand)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Communicatie Essentials behandelt de verschillende functies en modaliteiten van communicatie. Wat is communicatie? Waarom en hoe communiceren mensen met elkaar? Welke vormen en modaliteiten van communicatie bestaan er? Hoe verloopt de evolutie in communicatiemedia en -wetenschap? Het begrippenarsenaal van de communicatiewetenschap wordt behandeld. Ten slotte wordt een verkennende duik genomen in de vele theorieën over de invloed van media op mens en samenleving. 

Het olod Communicatie Essentials bereidt voor op een grondige kennis van het belang, de functies, de mogelijkheden en de valkuilen van communicatie zodat de student met kennis van zaken de gepaste communicatie kan inzetten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student schetst de evolutie van massamedia
De student verklaart de verschillende communicatiemodaliteiten in eigen woorden en weet wanneer welke modaliteit best toegepast wordt
De student duidt en onderscheidt het communicatieproces van intrapersoonlijke, interpersoonlijke en massacommunicatie
De student past de aangereikte communicatiemodellen toe op communicatieve situaties
De student onderscheidt het verschil tussen klassieke communicatie en geïntegreerde communicatie
De student herkent en analyseert de elementen van de corporate communicatie van een bedrijf
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student beschrijft de belangrijkste (massa)communicatietheorieën en situeert deze in een chronologische evolutie
De student hanteert de vuistregels van interculturele communicatie in communicatie met contacten uit andere culturen of uit het buitenland
De student herkent de 4 verschillende soorten boodschappen in een bericht (Schulz von Thun)
De student voert formele en zakelijke communicatie
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student herkent en analyseert de elementen van de interne communicatie van een bedrijf
De student identificeert de culturele component in communicatie

Leerinhoud

  • communicatiemodaliteiten
  • van basismodel naar procesmodel
  • begrippen uit de communicatiewetenschap
  • de media-explosie als aanloop naar de informatiesamenleving
  • evolutie van het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de massacommunicatie
  • analyse van de boodschappen
  • functies van massacommunicatie
  • media en cultuur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00
Tweede examenperiodeKennistoets60,00