Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatievaardigheden mondeling32427/1810/1920/1/48
Studiegids

Communicatievaardigheden mondeling

32427/1810/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Craene Charis, De Weger Jörgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel (olod) behandelt het aanscherpen van mondelinge communicatievaardigheden die nuttig zijn in een professionele context. 
Het olod bereidt voor op het juist en vlot praten en presenteren met een mooie uitspraak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student hanteert een correcte uitspraak
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student onderzoekt nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied in relatie tot de eigen werkzaamheden
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student drukt zich correct uit in het Nederlands
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert gepaste verbale en non-verbale communicatie tijdens gesprekken
De student hanteert het jargon uit de beroepsgerichte domeinen
De student past de vuistregels van een goed telefoongesprek toe
De student structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebuik in functie van zijn doelgroep

Leerinhoud

  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal 
  • belang van non- verbale communicatie
  • voorbereiden en uitvoeren van individuele presentaties 
  • telefoneren (mondeling)


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00