Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Consumentengedrag1442/1810/1920/1/75
Studiegids

Consumentengedrag

1442/1810/1920/1/75
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe, Mols Nadia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets hands-off 50% + vaardigheidstoets simulatie 50%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Consumentengedrag gaat dieper in op de psychologische, sociologische en culturele inzichten om te begrijpen wie de consument is. We bekijken tevens hoe we kunnen inspelen op het aankoopgedrag van of de attitudevorming bij consumenten.
Het olod Consumentengedrag bereidt voor op een goede kennis van de factoren die het consumentengedrag beïnvloeden zodat de student met kennis van zaken in een marketing / communicatiedepartement kan functioneren. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
"De student bespreekt wat referentiegroepen zijn en toont aan hoe deze de product- en winkelkeuze van de consument beïnvloeden
De student ontleedt het motivatieproces van de consument dat bestaat uit behoeften, wensen en doelen
De student legt uit hoe de consumenten informatie vergaren en hoe we daar als marketeer op kunnen inspelen
De student heeft inzicht in de begrippen 'demografische, psychografische en geografische kenmerken en gedragscriteria' bij marktsegmentatie
De student beschrijft de koopmotieven en hoe deze beïnvloed worden door de koopomgeving
De student bespreekt welke ontwikkelingen de winkelomgeving beïnvloeden
De student verklaart hoe het begrip identiteit invloed heeft op het consumentengedrag en legt uit hoe producten en diensten een verlengstuk zijn van de eigen identiteit
De student toont aan dat schoonheidsidealen sterk plaats-, tijd- en cultuurgebonden zijn
De student legt het begrip attitude uit en bespreekt het belang (en de beperking ervan) als voorspeller van consumentengedrag
De student onderzoekt de invloed van cultuur op consumentengedrag en -keuzes
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
"De student onderscheidt vanuit Maslows behoeftenhiërarchie biogene en psychogene behoeften
De student behandelt conflicten in een gesimuleerde werksituatie op een constructieve wijze

Leerinhoud

  • psychologische en sociologische invloeden op de consument
  • cognitieve, affectieve en gedragsmatige reacties van consumenten op producten en diensten (en op de communicatie hiervan). 
  • actuele maatschappelijke, markt- en consumententrends 
  • communicatietechnieken in communicatie-uitingen
  • de invloed van cultuur op het consumentengedrag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  Consumentengedrag /Johan A.M. Van Haverbeke   
  slides en papers gebruikt tijdens de les (beschikbaar via Digitap)  
  Consumentengedrag /M Solomon van uitgeverij Pearson

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00