Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
ICT vaardigheden32428/1810/1920/1/82
Studiegids

ICT vaardigheden

32428/1810/1920/1/82
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bollaerts Bart, Jaffal Suad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


Vaardigheidstoets simulatie 100% - digitaal examen (vanop afstand)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod ICT-vaardigheden behandelt het Microsoft Office Word-, Excel- en Powerpoint-pakket.
Het olod ICT-vaardigheden bereidt voor op werken met het Microsoft Office-pakket, meer bepaald met Word, Excel en Powerpoint.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student maakt grafieken om gegevens te verwerken en voor te stellen
De student voert basisbewerkingen in Excel uit
De student vindt gegevens terug in een Excelsheet (zoekfunctie, filteren,...)
De student drukt werkbladen af uit Excel
De student gebruikt de verschillende functies in Word om teksten en brieven op te maken
De student werkt een presentatie uit in PowerPoint
De student werkt op een correcte wijze met de basistoepassingen van MS Outlook (incl. agenda)
De student past de verschillende opmaakelementen toe in Word
De student onderscheidt de verschillende vormen die deel uitmaken van marketingcommunicatie

Leerinhoud

Microsoft Office-pakket: Word, Excel, Powerpoint + Outlook

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00