Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Principes van marketing32429/1810/1920/1/19
Studiegids

Principes van marketing

32429/1810/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, De Weger J├Ârgen, Kempen Lieselot
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets hands off 100% - afstandstaken

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Principes van marketing behandelt de vele grondslagen en technieken van de marketing. De student wordt in deze basismodule bekend gemaakt met concepten, methoden en technieken en leert gaandeweg het vakjargon.
Het olod Principes van de marketing bereidt de student voor om marketingbeslissingen te begrijpen en te ondersteunen bij de uitvoering ervan. 

Begincompetenties (tekst)

niet

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student past verschillende theoretische marketingmodellen beargumenteerd toe op een organisatie
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Product (marketingmix) uit aan de hand van eigen voorbeelden uit ervaringen
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Prijs uit, met eigen relevante voorbeelden
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Plaats uit, met behulp van eigen voorbeelden
De student legt de basisbegrippen ten aanzien van de P van Promotie (marketingcommunicatie) uit met behulp van eigen voorbeelden
De student schetst de structuur van het marketingplanningsproces
De student verklaart de basisbegrippen en theoretische modellen van het marketingplanningsproces en past deze toe
"De student verklaart de begrippen: demografische, psychografische en geografische kenmerken en gedragscriteria

Leerinhoud

  • basisbegrippen marketing 
  • theoretische modellen
  • marketingplanningsproces en bijhorende structuur
  • marktsegmentatie
  • marketingmix (product, prijs, plaats en promotie)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

aanbevolen lectuur:
Principes van Marketing, Kotler
Grondslagen van Marketing, Verhage

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00
AcademiejaarKennistoets40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00