Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professionele vaardigheden6204/1810/1920/1/90
Studiegids

Professionele vaardigheden

6204/1810/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

100% portfolio ( afstandstaken)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Professionele vaardigheden nodigt de studenten uit tot kritische reflectie over het eigen gedrag en dat van anderen. We gaan hierbij uit van de persoonlijke resultaten van de LEMO-test. Daarnaast leert de student onder andere constructief (samen)werken en het toepassen van deontologische principes in de eigen werkzaamheden.  
Het olod professionele vaardigheden bereidt de student voor op de nodige vaardigheden en attitudes die hij/zij nodig zal hebben bij het uitoefenen van zijn job in het werkveld.


Begincompetenties (tekst)

geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student doorbreekt vaste patronen en past zich makkelijk aan in een veranderende omgeving
De student werkt teamgeest bevorderend: vermijdt spanningen, enthousiasmeert en sluit compromissen
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student is steeds op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden
De student stelt zich open, begripvol en respectvol op in relatie tot anderen
De student formuleert alternatieve ideeën en oplossingen
De student presenteert individuele en groepspresentaties.
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student analyseert en reflecteert over de eigen sterke en zwakke punten
De student plant het werk gestructureerd
De student handelt vanuit ethische en deontologische principes en normen
De student staat open voor suggesties en ideeën van anderen en is bereid daarover mee te denken

Leerinhoud

  • (zelf)reflectie en (zelf)evaluatie
  • (zelf)organisatie en planning
  • creatief denken
  • deontologisch handelen
  • samenwerken
  • inleving


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodePortfolio80,00