Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 1 32430/1810/1920/1/53
Studiegids

Werkplekleren 1 

32430/1810/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, Van den Wyngaert Vicky, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 166,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel (olod) Werkplekleren 1 past de student de verworven theoretische kennis en vaardigheden van het eerste semester toe aan de hand van opdrachten. Hij/zij reflecteert over zichzelf en de eigen competenties. Deze worden vergeleken met de eigenschappen die men verlangt van een communicatie- en/of marketingmedewerker. De student trekt een eerste keer naar het werkveld en onderzoekt wat er precies allemaal valt onder de noemer marketing en communicatie. Hij/zij is in staat om alles later in een vlot en helder verslag te verwoorden en te presenteren. 
Het olod werkplekleren 1 bereidt de student grondig voor op het latere werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student geeft en krijgt feedback over de eigen werkzaamheden en competenties
De student werkt aan de hand van een checklist
De student organiseert zichzelf in voorbereiding op de geplande bezoeken
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student produceert een schriftelijke neerslag van een bedrijfsbezoek, inclusief interview met medewerkers
De student analyseert bedrijfsexterne factoren (kenmerken en behoeften van de doelgroep, aantal en soort leveranciers en klanten, concurrentie, marktpositie, markttrends, media, maatschappelijke evoluties, wetgeving, …)
De student brengt eigen waarden en competenties in kaart
De student brengt de communicatie-uitingen bij 3 actoren uit het werkveld in kaart a.d.h.v. een vooropgestelde checklist 
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student reflecteert over zichzelf in een SWOT analyse
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student brengt de gevonden communicatie-uitingen in kaart aan de hand van een bedrijfsportfolio
De student beschrijft de algemene werking van het endocrien stelsel
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student hanteert gepast verbaal gedrag in standaard situaties
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student ontwikkelt een persoonlijk ontwikkelingsplan
De student stelt correct een cv op
De student motiveert zijn keuze van de bij hem passende jobs- en functiebeschrijvingen
De student past de verworven ICT-vaardigheden toe
De student past de verworven individuele presentatietechnieken toe
De student volgt de kwaliteit van zijn eigen werk op en evalueert deze a.d.h.v. een vooropgestelde checklist 

Leerinhoud

 • werken aan professionele persoonlijkheid a.d.h.v. SWOT-analyse en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • opmaken van personal brand story en cv
 • sollicitatietraining
 • zoeken naar een geschikte werkplek
 • interview marketing- of communicatiemedewerker bij een commercieel bedrijf uit het werkveld
 • bezoek brengen aan bedrijf, evenement en gemeente en het in kaart brengen van de communicatie-uitingen 
 • probleemoplossend denken 
 • verslag en een presentatie voorbereiden 


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen materiaal van de lector

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)74,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Is van toepassing op zowel dag- als avondtraject
Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)18,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)112,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werkplekleren en/of stage36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht25,00
AcademiejaarPortfolio25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00