Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digital32432/1810/1920/1/24
Studiegids

Digital

32432/1810/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


100% vaardigheidstoets hands-off (afstandsopdrachten).

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Digital biedt een helder overzicht van de evolutie van de digitale communicatie en van marketing naar digitale marketing. In deze module bespreken we de belangrijkste begrippen, principes en mogelijkheden van de online communicatie en marketing.

Het opleidingsonderdeel Digital bereidt de student voor op het correct uitvoeren van (delen van) het online marketingplan of het meewerken aan de opmaak van elementen hiervan.


OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student schetst de werking van online acquisitie en kan een SEO-advies interpreteren
De student voert eenvoudige aanpassingen en updates door aan een website
De student geeft de belangrijkste aandachtspunten bij het opbouwen van een website weer
De student herkent verschillende vormen van online reclamemogelijkheden
De student past de basisprincipes van online marketing toe
De student selecteert de gepaste tool om een boodschap over te brengen
De student houdt bij de keuze van tools rekening met de doelgroep
De student licht het begrip inbound marketing toe
De student past de marketingmix toe op bekende merken en/of organisaties
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student bouwt een website met eenvoudige tools
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student interpreteert gegevens verkregen via Google Analytics correct
De student legt uit hoe bedrijven hun online zichtbaarheid kunnen vergroten
De student vergelijkt traditionele marketing met inbound marketing en legt uit wat de voordelen van inbound marketing zijn
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student licht de evolutie van de digitale communicatie toe en illustreert met trends en voorbeelden
De student legt de basisprincipes van social media marketing en adverteren in eigen woorden uit

Leerinhoud

  • de evolutie van de digitale cultuur
  • technology en tools
  • traffic
  • analytics
  • social media

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)8,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00