Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Economische topics29724/1810/1920/1/05
Studiegids

Economische topics

29724/1810/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


Kennistoets 50% - digitaal examen (vanop afstand) / vaardigheidstoets hands-off 50% (afstandsopdrachten)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel (olod) Economische topics verwerft de student inzicht in de werking van de markteconomie. Enerzijds de keuze van de consument die afhankelijk is van de prijs- en loonontwikkelingen en anderzijds het gedrag van ondernemers binnen verschillende marktvormen dat bepaald wordt door het kosten- en opbrengstenverloop binnen het bedrijf. De student krijgt inzicht in de wet van vraag en aanbod en het gevolg hiervan op de prijsvorming. De macro-economische omgeving waarin gezinnen en bedrijven actief zijn en de relaties met de overheid en het buitenland worden duidelijk gemaakt aan de hand van de economische kringloop. Hier zie je niet alleen hoe goederen en diensten hun weg vinden naar de koper, maar vooral hoe geld circuleert. Speciale aandacht gaat uit naar economische topics. 
Het olod economische topics bereidt de student voor op een beter begrip van economische artikelen (in een al dan niet professionele context) en zet de student aan om zijn kritisch redeneervermogen verder te ontwikkelen.

Begincompetenties (tekst)

geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student schetst de huidige economische toestand in Belgiƫ en de rest van de wereld
De student rekent bedragen uit in vreemde valuta
De student schat de economische gevolgen van actuele gebeurtenissen in
De student verklaart hoe prijsvorming tot stand komt
De student doet voorstellen aangaande de wijze waarop gegevens verzameld worden
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student verzamelt en interpreteert economische cijfergegevens
De student past algemene bedrijfseconomische principes toe in een globale, economische context
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student legt verbanden tussen de actualiteit en de wetten van de micro-economie
De student analyseert en verklaart de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf

Leerinhoud

  • inleidende economische begrippen
  • consumentengedrag: prijs- en loonontwikkelingen; bestedings- en spaargedrag, de consumptieprijsindex
  • producentengedrag: de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf, break-even, omzet, winstmaximalisatie
  • de prijsvorming: wet van vraag en aanbod, de verschillende marktvormen
  • de economische toestand in BelgiĆ« en de rest van de wereld
  • werkgelegenheid: arbeidsmarkt, loonvorming, concurrentievermogen
  • het internationaal betalingsverkeer
  • conjunctuur, economische groei en milieubeleid

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00