Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingcommunicatie31728/1810/1920/1/47
Studiegids

Marketingcommunicatie

31728/1810/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Weger J├Ârgen, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets hands off: 80% + vaardigheidstoets simulatie: 20%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Marketingcommunicatie behandelt de P van promotie. De verschillende marketinginstrumenten van de marketingcommunicatiemix komen aan bod. 
Het olod marketingcommunicatie bereidt de student voor om ondersteuning te bieden bij het doelbewust kiezen van het gepaste marketingcommunicatie-instrument en om dit op een correcte manier in te zetten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student legt het verschil tussen marketing en marketingcommunicatie uit
De student onderscheidt de verschillende vormen van winkelcommunicatie (zowel voor de fysieke winkel als voor de webshop)
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student volgt de recente ontwikkelingen binnen het marktgebied op
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student ontleedt de verschillende doelstellingen van marketingcommunicatie (gericht op kennis, attitude, gedrag)
De student noemt de elementen op nodig voor een succesvolle reclameboodschap
De student leidt de verschillende doelen en doelgroepen van reclame, public relations, direct marketing en persoonlijke af
De student omschrijft het verschil tussen de begrippen doelgroep en communicatiedoelgroep
De student beschrijft de organisatiecontext van de werkplek
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student benoemt de onderdelen van een marketingcommunicatieplan

Leerinhoud

  • marketing en communicatie 
  • reclame 
  • sales promotions 
  • direct marketing en persoonlijke verkoop 
  • public relations 
  • winkelcommunicatie 
  • evenementen 
  • sponsoring 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplichte lectuur: Esther de Berg, Basisboek marketingcommunicatie. Uitgeverij Coutinho, 2011. 
Aanbevolen lectuur:Martin Lindstrom, Brandwashed. Uitgeverij A.W. Bruna, 2012. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00
Tweede examenperiodeKennistoets40,00