Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medialandschap27024/1810/1920/1/64
Studiegids

Medialandschap

27024/1810/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


Kennistoets 100% - digitaal examen (vanop afstand)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel (olod) behandelt de verschillende massamedia en mediabedrijven. Daarnaast wordt er bekeken hoe reclame of een andere communicatieboodschap in de media terecht komt.
Het opleidingsonderdeel Medialandschap bereidt de student voor om te ondersteunen bij beslissingen en uitvoeringen aangaande het mediaplan van een organisatie of bedrijf.


OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student schetst het medialandschap (mediabedrijven en spelers rond deze mediabedrijven)
De student vergelijkt de verschillende types van media op basis van hun sterke en zwakke punten
De student interpreteert de begrippen bereik, dekking en kosten m.b.t. reclame en promotieacties correct
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student illustreert hoe media gestuurd en beheerd worden
De student verklaart hoe mediaruimte gecommercialiseerd wordt
De student schetst de mediaconcentratie in Belgiƫ
De student interpreteert mediacijfers
De student licht de belangrijkste taken van een mediabureau toe
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student geeft een overzicht van de belangrijkste actoren in mediaplanning
De student communiceert vlot in het Engels (zowel schriftelijk als mondeling) op niveau B1.
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student verklaart in eigen woorden de verschillende functies van massamedia

Leerinhoud

  • massamedia
  • mediatypes
  • mediabeleid
  • mediaconcentratie in BelgiĆ«
  • mediacijfers en onderzoek
  • mediaplanning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Media onder de loep, Analyse van de Belgische massamedia, Acco.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00