Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professional English 132433/1810/1920/1/58
Studiegids

Professional English 1

32433/1810/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Fierens Koen, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets simulatie 90% + kennistoets (mondeling) 10%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als schriftelijk - uitgediept tot op niveau A2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student legt de basis voor opleidingsgerichte woordenschat
De student ontwikkelt spreekvaardigheid
De student ontwikkelt luistervaardigheid
De student ontwikkelt schrijfvaardigheid
De student ontwikkelt leesvaardigheid
De student breidt zijn algemene woordenschat uit
De student past de spellingsregels consequent toe
De student past de belangrijkste grammaticale basisregels correct toe
De student vormt correcte zinnen aan de hand van de regels voor zinsbouw en woordvolgorde
De student gebruikt creatieve tools en/of technieken om zijn bevindingen te presenteren

Leerinhoud

  • lezen en begrijpen van teksten 
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) 
  • telefoneren (mondeling) en mailen (schriftelijk)
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00
AcademiejaarKennistoets20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00