Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 230879/1810/1920/1/87
Studiegids

Werkplekleren 2

30879/1810/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carlos, Mols Nadia, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

portfolio 65% / reflectieopdracht 10% / vaardigheidstoets simulatie 25%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche. 

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.  

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 260,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel (olod) Werkplekleren 2 ontdekken de studenten in groep hoe omvangrijk het marketing- en communicatiewerkveld precies is. Ze nemen contact op met de verschillende spelers en brengen in kaart hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is het verschil tussen een communicatiebureau en een marketingbureau? Wat doet een reclamebureau precies? Wordt marketing enkel ingezet voor commerciĆ«le doeleinden? Hun bevindingen worden gepresenteerd aan de hand van een posterpresentatie. Daarnaast gaat iedere student actief aan de slag door mee te werken op allerhande events. 

Het olod Werkplekleren 2 bereidt de student voor op een eerste integratie in het werkveld door participatief mee te werken op events.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels tijdens de events
De student stelt zich klantvriendelijk op tijdens zijn medewerking op events
De student bouwt een netwerk uit van bedrijven en organisaties die bereid zijn hun medewerking te verlenen aan het project
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student onderneemt tijdig de nodige acties om de opdrachten tot een goed einde te brengen
De student spoort de verhoudingen tussen de verschillende spelers uit het werkveld op en verantwoordt deze
De student herkent de basisregels van typografie, kleur- en beeldgebruik
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student past zijn werk aan op basis van de feedback van de lector
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student houdt zich aan afspraken binnen het team
De student participeert actief aan de groepsopdracht
De student is bereid om de werking van zijn groep steeds kritisch te bekijken
De student gebruikt de juiste technieken om informatie te verzamelen over het doel en de werking van de verschillende actoren in het marketing- en communicatiewerkveld
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student ontwikkelt een eigen kijk op de uitgebreidheid van en de verhoudingen in het marketing- en communicatiewerkveld

Leerinhoud

  • het speelveld en zijn spelers
  • verhouding en verschil tussen marketing en communicatie
  • verschil tussen een commerciĆ«le en een socialprofitonderneming
  • meewerken aan events

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werkplekleren en/of stage70,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio65,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarStage25,00