Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bronnen 32434/1810/1920/1/92
Studiegids

Bronnen 

32434/1810/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Communicatiesupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod bronnen behandelt het omgaan met informatie binnen een professionele context. De student leert efficiënt, autonoom en kritisch informatie zoeken in klassieke en digitale bronnen en de waarde van die bronnen interpreteren. Er gaat aandacht naar het opstellen van een goede zoekvraag, naar het evalueren en verwerken van de zoekresultaten. Daarbij wordt stilgestaan bij het deontologisch en juridisch correct omgaan met informatie. Refereren, citeren en parafraseren komen aan bod. Tot slot leert de student de verwerkte informatie op te slaan en te (her)gebruiken.
Het olod bronnen bereidt de student voor op het in staat zijn om informatie en data te verzamelen en verwerken op een correcte, kritische manier.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student voert een zoekactie uit waarbij hij de zoekresultaten kritisch selecteert, interpreteert en verwerkt
De student hanteert de geavanceerde zoekmethodes en zoektechnieken voor digitale bronnen
De student gebruikt data en informatie deontologisch en juridisch correct
De student gebruikt zowel de klassieke (fysieke) als digitale informatiebronnen.
De student stelt een zoekstrategie op
De student past de nodige referentiesoftware en regels m.b.t. refereren, citeren en parafraseren toe
De student presenteert de gevonden informatie gepast in een documentatiemap
De student somt op en beschrijft de verschillende publicatievormen

Leerinhoud

 • Klassieke en digitale bronnen
 • Bronnen evalueren 
 • Probleemstelling en informatiebehoefte omzetten naar een zoekvraag
 • Een zoekstrategie uitwerken
 • Geavanceerde zoekmethodes en -technieken
 • Een zoekactie uitvoeren. Zoekresultaten selecteren, evalueren en verwerken
 • Informatiedeontologie
 • Juridische aspecten van informatie. Refereren, citeren, parafraseren.
 • Informatie opslaan en (her)gebruiken. 
 • Informatie visualiseren en presenteren. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap. 
Indien nodig wordt er een bundel aangereikt met o.a. de 'blue sheets' van digitale bronnen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00

Toetsing (tekst)

Opdrachten met betrekking tot de geziene leerstof.