Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 3 Communicatie32440/1810/1920/1/05
Studiegids

Werkplekleren 3 Communicatie

32440/1810/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Communicatiesupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Werkplekleren 3 leert de student de verworven theoretische kennis van de opleiding toe te passen in de praktijk aan de hand van een concrete opdracht van een bedrijf uit social profit sector.  De student zet zijn kennis in om nieuwe vaardigheden aan te leren op de werkplek. Hij doet praktijkervaring op en is in staat om de verschillende acties in een vlot en helder verslag te verwoorden. De student is minstens 1 dag per week aanwezig op de werkplek en krijgt wekelijks gedurende 4 uur ondersteuning van de werkpleklector op de hogeschool waar hij ook gebruik kan maken van de beschikbare labo's.
Het olod Werkplekleren 3 bereidt de student voor op zelfstandig werken aan een kleinschalige marketingopdracht.
                                                                                                                                  


 

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student verdedigt zijn professioneel onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
De student raadpleegt gespecialiseerde media en andere bronnen
01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student beheert informatie en data in opdracht van de leidinggevende
De student werkt constructief samen
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op gecoacht door de werkplekbegeleider.
De student gaat constructief om met gekregen feedback en vertaalt hem naar de nodige acties
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student communiceert op professionele wijze met de relevante stakeholders van de organisatie (consument, investor, community, werknemers & arbeidsmarkt, belangengroepen)
De student hanteert een probleemoplossende aanpak onder begeleiding van een leidinggevende
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert een zelfkritische houding
De student werkt ideeën uit in functie van een campagne
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student bedenkt wat de gevolgen/consequenties van het gebruik van gegevens zijn
11COMM: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met de communicatiestrategie.
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe ideeën, manieren en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken
De student legt vlot verbanden tussen gegevens
De student verzamelt content voor de social media kanalen en/of de website
De student houdt de website up to date
De student ontwerpt eenvoudig drukwerk
De student maakt correct gebruik van passende grafische tools
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student ondersteunt de organisatie van kleinschalige communicatie- en/of marketingevents
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe ideeën, manieren en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken
De student houdt de website up to date
De student ontwerpt eenvoudig drukwerk
De student maakt correct gebruik van passende grafische tools
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student werkt constructief samen binnen het team en handelt actief
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student werkt constructief samen binnen het team en handelt actief.
De student vertaalt communicatiedoelen in concrete communicatieacties.
De student gaat constructief om met gekregen feedback en vertaalt deze naar de nodige acties.
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student deelt zijn professionele onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student handelt zorgvuldig en stipt
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op
De student past de technieken toe op een geïntegreerde opdracht vanuit het werkveld
10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student verdedigt zijn professioneel onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
De student raadpleegt gespecialiseerde media en andere bronnen
De student ondersteunt medewerkers ( vb presentatie maken, data verzamelen,...)

Leerinhoud

De opdracht in werkplekleren 3 krijgt de vorm van een aantal specifiek afgebakende projecten in opdracht van een organisatie uit de social profit sector, met als doel het bereiken of optimaliseren van bestaande marketingacties uit de bestaande marketingplannen. De studente gaat hiervoor uitvoerend te werk en werkt minstens aan volgende deelprojecten:

 • afbakenen van de communicatiedoelgroep
 • in kaart brengen van de communicatiemix
 • genereren van content voor de social media kanalen in lijn van de communicatiestrategie en een voorstel uitwerken om leads te genereren
 • aanpassingen doorvoeren aan de website
 • opmaken van eenvoudig drukwerk
 • meewerken aan de organiseren van een kleinschalig event


 

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarStage80,00