Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatievaardigheden: specialisatie32441/1810/1920/1/39
Studiegids

Communicatievaardigheden: specialisatie

32441/1810/1920/1/39
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Communicatiesupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel communicatievaardigheden: specialisatie worden zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatievaardigheden die nuttig zijn in een professionele context verder uitgediept. Het opleidingsonderdeel bereidt de student voor op het gepast gebruik van de Nederlandse taal in een professionele context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student schrijft een helder en samenhangende tekst
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student maakt en post een vlog
De student structureert teksten en vat deze samen.
12COMM: teksten: schrijft en redigeert eenvoudige teksten binnen een aangeleverd format.
De student redigeert teksten, binnen een aangeleverd format.
De student herkent het verschil tussen zakelijk en wervend schrijven
De student schrijft een bericht voor social media
De student schrijft een blog
De student zet een informatiebehoefte om in een zoekvraag.

Leerinhoud

 • Verder aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal (mondeling & schriftelijk).
 • Uitdiepen van de schrijfvaardigheden op het vlak van zakelijke communicatie (schriftelijk).
 • online schrijven (nieuwsbrief, bericht op social media, aanpassingen op website,...)
 • Voorbereiden en uitvoeren van presentaties (schriftelijk & mondeling).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00
Tweede examenperiodePortfolio20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00