Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Interculturele communicatie7029/1810/1920/1/10
Studiegids

Interculturele communicatie

7029/1810/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Communicatiesupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt communicatievaardigheden over de grenzen heen. Het biedt inzicht in de mogelijke problemen en gevoeligheden bij interculturele communicatie, maar belicht ook de meerwaarde en opportuniteiten. Tenslotte gaan we praktisch aan de slag en oefenen we op enkele vaardigheden die belangrijk zijn bij interculturele communicatie. Het opleidingsonderdeel bereidt de studenten voor op een open houding en een efficiƫnte en constructieve samenwerking en communicatie met belanghebbenden, al dan niet met een verschillende culturele achtergrond.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student implementeert verworven kennis over andere culturen op een aangepaste manier met respect voor de uniciteit van ieder individu.
De student gaat in een gesimuleerde situatie op constructieve wijze om met de moeilijkheden en de negatieve gevoelens die met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan.
De student reflecteert over zijn gedrag en communicatiestijl in interculturele situaties en verkent gedragsalternatieven.
De student past de vuistregels van interculturele communicatie toe
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student hanteert specifieke functies binnen MS Excel
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student beheerst culturele vaardigheden en kan deze waar nodig toepassen
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student relateert zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld aan andere zienswijzen.
De student kan de culturele componenten in cultuur herkennen

Leerinhoud

 • Wat is cultuur?
 • Wat zijn de culturele componenten in communicatie?
 • vuistregels van interculturele communicatie
 • samenwerken met diverse culturen
 • interculturele vaardigheden
 • ontwikkelingen in het domein van interculturele communicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
aangeraden lectuur: Interculturele communicatie van Nunez, Popma en Nunez-Madhi uitgegeven door Gorcum b.v.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00
AcademiejaarReflectieopdracht30,00
AcademiejaarKennistoets30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00