Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing project26820/1810/1920/1/15
Studiegids

Marketing project

26820/1810/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Marketingsupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het olod projectwerk werken de studenten samen met de bachelorstudenten van een verwante opleiding (bedrijfsmanagement en/of communicatiemanagement) aan een marktonderzoek dat uitgevoerd wordt in opdracht van een reële werkgever uit het werkveld. Beide studentengroepen werken samen aan bepaalde elementen van de opzet van het onderzoek. Het verzamelen van de respondenten en de gegevens gebeurt door de studenten van het graduaat, terwijl de latere analyse voor rekening is van de bachelorstudenten. 

Het olod projectwerk bereidt de student voor op het uitvoeren van een marktonderzoek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student duidt de rol van sales in een organisatie
01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student doet voorstellen aangaande de planning van het project
De student werkt constructief samen.
De student analyseert het gedrag van consumenten
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student doet verbetervoorstellen op basis van bevindingen
De student gaat confidentieel om met verkregen info
De student benadert en overtuigt respondenten om deel te nemen aan het onderzoek
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student waakt over de samenhang om een coherent geheel te behouden bij het ondersteunen van de uitvoering van het marktonderzoek
De student verzamelt data via enquêtes in functie van het marktonderzoek
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student volgt de uitvoering van het project op in functie van de planning
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student deelt kennis in functie van het permanent ontwikkelen van eigen deskundigheid
De student gaat authentiek om met weerstand en bezwaren
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student past de boodschap aan zijn doelgroep aan
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student verwerkt en de data op een gebruiksvriendelijke manier
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student verwerkt de data op een gebruiksvriendelijke manier
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student communiceert helder en duidelijk
10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student duidt de rol van sales in een organisatie

Leerinhoud

 • praktisch uitvoeren van een marktonderzoek en het beoordelen van relevante, kwalitatieve informatieStudiematerialen (tekst): Verplicht

studiegids van de lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00