Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingtopics31821/1810/1920/1/08
Studiegids

Marketingtopics

31821/1810/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Marketingsupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel marketingtopics behandelt verschillende subvormen van marketing zoals retailmarketing en non-profitmarketing. Er wordt extra aandacht besteedt aan de toekomst van de Retail. Daarnaast wordt het verschil tussen B2B en B2C marketing bekeken. Tenslotte zoomt het olod in op de verschillende elementen en de opbouw van een marketingplan.
Het opleidingsonderdeel marketingtopics bereidt de student voor om analytisch en stap voor stap aan de slag te gaan met het aandragen van elementen en het opvolgen van actiepunten uit het marketingplan.

Begincompetenties (tekst)

Competenties mbt de module Principes van Marketing

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student ondersteunt bij het uitvoeren van een interne analyse en maakt hierbij gebruik van theoretische marketingmodellen.
De student stelt een SWOT analyse op adhv de nodige analyses voorafgaand, en dit ten aanzien van een SMART doelstelling.
De student geeft, op basis van een gekozen strategie, de (nieuwe) marketingmix vorm
De student stelt een concrete TODO-list op, afgeleid uit de marketingmix, met een kostenoverzicht (financiƫle onderbouwing).
De student schetst de structuur van het marketigplanningsproces op basis van een SMART doelstelling.
De student verklaart het begrip retailmarketing met eigen woorden
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coƶrdinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student ondersteunt bij het uitvoeren van een externe analyse en maakt daarbij gebruik van relevante theoretische marketingmodellen.
De student verklaart het verschil tussen B2B en B2C marketing
De student verklaart het begrip social-profit marketing met eigen woorden
De student brengt de elementen van een onderzoeksopzet aan

Leerinhoud

 • retailmarketing
 • B2B marketing
 • non-profit marketing
 • het marketingplan
 • SWOT analyses
 • SMART doelstellingen
 • interne en externe analyses


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Literatuur mbt basis marketing (Principes van Marketing, Kotler of Grondslagen van de Marketing, Verhage) alsook literatuur Retailmarketing (Van der Kindt). Elk boek dat strategische marketingplanning behandeld is behulpzaam.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00
AcademiejaarKennistoets30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00