Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 3 Marketing32447/1810/1920/1/49
Studiegids

Werkplekleren 3 Marketing

32447/1810/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Marketingsupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Werkplekleren 3 leert de student de verworven theoretische kennis van de opleiding toe te passen in de praktijk aan de hand van een concrete opdracht van een bedrijf uit social profit of non-profit sector. De student zet zijn kennis om in vaardigheden. Hij doet praktijkervaring op en is in staat om de verschillende acties in een vlot en helder verslag te verwoorden. De student is minstens 1 dag per week aanwezig op de werkplek en krijgt wekelijks gedurende 4 uur ondersteuning van de werkpleklector op de hogeschool waarin hij ook gebruik kan maken van de beschikbare labo's.
Het olod Werkplekleren 3 bereidt de student voor op zelfstandig werken aan een kleinschalige marketingopdracht.
                                                                                                                                  


 

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student verdedigt zijn professioneel onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
De student raadpleegt gespecialiseerde media en andere bronnen
01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student beheert informatie en data in opdracht van de leidinggevende
De student werkt constructief samen
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student werkt zelfstandig binnen eigen taakomschrijving
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op gecoacht door de werkplekbegeleider.
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student communiceert op professionele wijze met de relevante stakeholders van de organisatie (consument, investor, community, werknemers & arbeidsmarkt, belangengroepen)
De student hanteert een probleemoplossende aanpak onder begeleiding van een leidinggevende
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert een zelfkritische houding
De student gaat constructief om met gekregen feedback en vertaalt hem naar de nodige acties.
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student bedenkt wat de gevolgen/consequenties van het gebruik van gegevens zijn
11COMM: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met de communicatiestrategie.
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of project.
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format
De student houdt de website up to date
De student ontwerpt eenvoudig drukwerk
De student maakt correct gebruik van passende grafische tools
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of project.
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format
De student houdt de website up to date
De student ontwerpt eenvoudig drukwerk
De student maakt correct gebruik van passende grafische tools
De student werkt zelfstandig aan het project
De student vertaalt marketingdoelen in concrete marketingacties.
De student werkt constructief samen met de werkplekmentor en handelt actief.
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student werkt constructief samen binnen het team en handelt actief
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student vertaalt communicatiedoelen in concrete communicatieacties.
De student ondersteunt de organisatie met een specifiek marketinggerelateerd project rekening houdende met de marketingstrategie
De student ondersteunt de organisatie van een kleinschalige marketing en/of communicatieproject
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student deelt zijn professionele onderbouwde standpunten op een constructieve wijze.
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student handelt zorgvuldig en stipt
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op
De student analyseert bedrijfsinterne factoren (product, prijs, promotie, plaats, personeel, ...)
10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student verdedigt zijn professioneel onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
De student raadpleegt gespecialiseerde media en andere bronnen

Leerinhoud

De opdracht in werkplekleren 3 bestaat uit een aantal specifiek afgebakende projecten in opdracht van een organisatie uit de non-profit of social profit sector, met als doel het bereiken of optimaliseren van bestaande marketingacties uit de bestaande marketingplannen. De student gaat hiervoor uitvoerend te werk en werkt minstens aan volgende projecten:

 • afbakenen van de doelgroep
 • in kaart brengen van de marketingmix
 • genereren van content voor de social media in lijn van de communicatiestrategie en voorstel formuleren voor het genereren van leads
 • aanpassingen doorvoeren aan de website
 • opmaken van eenvoudig drukwerk
 • meewerken aan de organisatie van een kleinschalig event

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarStage80,00