Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Ervaringsgericht leren 132490/1705/1920/1/15
Studiegids

Ervaringsgericht leren 1

32490/1705/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD werken we rond welbevinden, betrokkenheid, leerkrachtstijl en manieren om te kijken naar gedrag van kleuters. Hierbij gebruiken we onder andere concepten die hun oorsprong vinden in het ervaringsgerichte onderwijs. Zo zullen we focussen op de kwaliteit van het proces van het leren: op het welbevinden en de betrokkenheid van de lerenden.

"De kern bij de ervaringsgerichte aanpak is erop gericht om kleuters te brengen tot hoge vormen van betrokkenheid en welbevinden. Dit gebeurt vanuit een basishouding van ervaringsgerichtheid: de leerkracht richt zich naar de ervaringen (betrokkenheid en welbevinden) van de kleuters om te zien of de aangeboden context een vruchtbare bodem is voor ontwikkeling en leren. Werkvormen en didactische materialen kunnen helpen om de betrokkenheid te verhogen, maar zijn enkel hulpmiddelen." Bron:
https://vorming.cego.be/over,  geraadpleegd op 1 juli 2019

Belangrijke concepten die we in dit OLOD verdergaand zullen verkennen zijn: proces, welbevinden en betrokkenheid, een gezonde emotionele ontwikkeling, een ervaringsgerichte leerkrachtstijl, basisbehoeften, enz.
Tijdens de lessen Ervaringsgericht Leren 1 maak je dus kennis met deze én andere elementen en zul je op zoek gaan naar manieren om deze inzichten in de praktijk te integreren.
De lessen zullen niet ‘frontaal’ gegeven worden. Tijdens Ervaringsgericht Leren 3 werken we vanuit opdrachten, waarin je op je eigen tempo en grotendeels zelfstandig de leerstof zult verwerken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
stimuleert betrokkenheid
bevordert welbevinden
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over het effect van de eigen leerkrachtstijl op de klasgroep

Leerinhoud

Kennismaken met/uitdiepen van enkele concepten van het ervaringsgericht onderwijs:
- Welbevinden en betrokkenheid
- Een ervaringsgerichte leerkrachtstijl

Kennismaken met/uitdiepen van de manier van kijken naar gedrag van kleuters. "Wat maakt dat deze kleuter dit gedrag laat zien?" om hier vervolgens constructief mee om te leren gaan.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00casus uitwerken in kleine groepjes
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00casus uitwerken in kleine groepjes