Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Spelend leren 132492/1705/1920/1/83
Studiegids

Spelend leren 1

32492/1705/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Robert Nathan
Andere co-titularis(sen): Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (OLOD) worden pedagogische, psychologische en didactische achtergronden en terminologie aangeboden die rechtstreeks verband houden met de ervaringen die de studenten opdoen tijdens het werkplekleren.

Op basis van specifieke theorieën over onderwijs en de ontwikkeling van kinderen, reiken we studenten handvaten aan die hen in staat stellen om doelgericht de eerste stappen binnen het didactisch proces voldoende operationeel te maken en/of aan te passen aan de dynamische beginsituatie bij kleuters (als groep).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
geeft op een coachende en constructieve manier feedback
Interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering: de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering: doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
selecteert doelen afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden

Leerinhoud

Tijdens de lessen komen psychopedagogische achtergronden aan bod i.v.m.:

 • didactisch model/didactische principes
 • beginsituatie: dynamisch
 • doelen: ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen, concrete doelen
 • (digitale) werkvormen
 • differentiatie
 • groeperingsvormen
 • rijke ontwikkelingsmaterialen
 • instructietaal
 • evaluatie

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)3,00 uren
 • Omschrijving: Deelname aan workshops tijdens de leef- en werkvoormiddagen in semester 1.
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen 120'. Kennisbasis wordt getoetst (o.a. jargon verbonden aan vakspecifieke leerplannen). Aan de hand van een casus beantwoorden studenten allerlei vragen (meerkeuze, open,..). Studenten mogen daarbij een spiekbriefje uitwerken en meenemen. 1 A4, handgeschreven.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen 120'. Kennisbasis wordt getoetst (o.a. jargon verbonden aan vakspecifieke leerplannen). Aan de hand van een casus beantwoorden studenten allerlei vragen (meerkeuze, open,..). Studenten mogen daarbij een spiekbriefje uitwerken en meenemen. 1 A4, handgeschreven.