Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek Nederlands 232493/1705/1920/1/20
Studiegids

Vakdidactiek Nederlands 2

32493/1705/1920/1/20
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Landuyt Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie studiewijzer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

In Vakdidactiek Nederlands 2 verkennen we wat er nodig is om aan de ontwikkelingsdoelen en leerplannen voor Nederlands te werken, m.a.w. hoe zorgen we voor een uitdagend talig en geletterd klimaat in de klas? 

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod: 

- Hoe werken we met een boeiende boekenhoek?
- Hoe verbreden en verruimen we de taal van de kleuters?
- Hoe werken we met versjes en verhalen in de klas?
- Hoe creëren we kansen voor de ontluikende geletterdheid van de kleuters?
- Wat is taalbeschouwing en wat doen we daarmee in de klas?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Landuyt, Ingeborg (2020). Vakdidactiek Nederlands 2. Antwerpen: AP. (Deze cursus bevat ook de studiewijzer)

Alle aanvullende informatie zal gepost worden op het digitale platform Digitap. 

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00