Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek muzisch leren 132494/1705/1920/1/54
Studiegids

Vakdidactiek muzisch leren 1

32494/1705/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Havermans Inge
Andere co-titularis(sen): Jacobs Ludwig
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel gaan we in op de kern van het muzisch werken met (jonge) kinderen.

We krijgen oa antwoord op de volgende vragen:

-Hoe kan je aandacht hebben voor kunsten en zo kinderen aanmoedigen om zelf expressief te zijn binnen de verschillende muzische domeinen (beeld, muziek, drama, dans en media)?

-Hoe stimuleer je experimenteergedrag en creatief werken?

-Wat is een lesconcept, welke opties heb je per domein en hoe kom je tot een goede muzische activiteit?

-Wanneer kan je doorheen de dag muzisch werken?

-Wat is een muzische grondhouding?

-Welke kenmerken bezit een muzische leerkracht?

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
De kleine zeppelin: kunstzinnig werken met kleutersVerplicht
  • Auteur: Crul, K.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Muziekprogramma 'Musescore' gratis downloaden om het notenbeeld van een lied (nadat je het ingegeven hebt) te kunnen beluisteren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk digitaal examen.